Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet etterlyser tiltak fra regjeringen for å redusere midlertidigheten i akademia

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen nå varsler at de vil sette i gang et arbeid med å redusere midlertidigheten i akademia, slik regjeringen går inn for i sin politiske plattform.

24.03.2010

Regjeringen har i dag presentert hva de vil gjøre for å få ned bruken av midlertidige ansettelser i akademia. Hovedbudskapet er at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å kartlegge andelen midlertidig ansatte i akademia.

– Statsråd Tora Aasland har definert et mål om å komme ned på nivå med sammenliknbare yrkesgrupper. Men Forskerforbundet mener at målet bør være at andelen midlertidig tilsetting i ordinære stillinger ved statlige universiteter og høyskoler ikke skal være høyere enn i arbeidslivet for øvrig, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet. Det var en slik formulering som handlingsromutvalget sluttet seg til.

Forskerforbundet etterlyser også flere konkrete tiltak fra Regjeringen for å redusere midlertidigheten.
– Vi  vet nok om saken til å handle nå, og vi må handle raskt for å hindre flere eksempler på ulovlig bruk av midlertidig ansatte, sier Bjarne Hodne.

Arbeidsgruppens mandat er å se på ulike tiltak for å redusere midlertidigheten, og kartlegge bruk av lovhjemler.
– Vi mener at arbeidsgruppen som skal se på tiltak for redusert midlertidighet eksplisitt må bli bedt om å se på tjenestemannsloven. Den bør spesielt gis anledning til å vurdere behovet for å justere lovhjemler som gir åpninger for utvidet bruk av midlertidig tilsetting, sier Bjarne Hodne.

– Forskerforbundet etterlyser også en handlingsplan med konkrete tiltak fra Regjeringen for å redusere midlertidigheten i akademia, avslutter Bjarne Hodne.

Les også:
Forskerforbundets forslag til tiltak for redusert midlertidighet i akademia