Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet etterlyser større satsing på arbeidslivets behov for kompetanse

– Forslaget om 1000 nye studieplasser er positivt, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet. Men i 2012 var det rekordhøy søking til høyere utdanning, med omlag 7000 flere søkere enn i 2011.

15.05.2012

Regjeringen foreslår 1000 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. Bare 300 av disse kommer innenfor ingeniørutdanning og teknologiske fag. 
– Dette er alt for lite når vi vet at det var 12 747 søkere og bare 5 400 studieplasser innenfor disse fagene. Regjeringen imøtekommer ikke den store interessen fra ungdom til å velge studier som arbeidslivet trenger, sier Bjarne Hodne.

Handlingsregelen sa at den økte bruken av petroleumsinntektene skulle rettes mot å heve vekstevnen i økonomien gjennom å prioritere høyere utdanning, forskning og arbeidslivets behov for kompetanse. Tall fra NHO viser at av 139 nye oljemilliarder i perioden 2006–2010 har bare 6 milliarder gått til samferdsel, utdanning og forskning over statsbudsjettet.

– Forskerforbundet er positiv til at det settes av penger på bok i gode tider, men vi forstår ikke hvorfor regjeringen prioriterer aksjekjøp (oljefondet) fremfor større investeringer i høyere utdanning og forskning, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

– Vi trenger mer hjernekraft i Norge, og vi må ha større politiske ambisjoner for å komme opp fra jumboplass i Norden når det gjelder forskningsinnsats per innbygger, avslutter Bjarne Hodne.

Forskerforbundet etterlyser ekstra midler til bygninger, infrastruktur og ikke minst til vitenskapelig personale. Den første styrkingen må komme i statsbudsjettet for neste år. Skal universitetene og høgskolene kunne tilby studentene god, forskningsbasert undervisning, slik forutsetningen var i Kvalitetsreformen, må alle studieplasser fullfinansieres. Forskerforbundet forventer en grundig gjennomgang av kapasiteten og studiefinansieringen i statsbudsjettet for 2013.

Alt om revidert nasjonalbudsjett 2012: http://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2012/