Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forsker fikk medhold i retten

Universitetet i Oslos oppsigelse av en forsker er kjent ugyldig.
– Dette er en riktig dom, særlig med tanke på behovet for forutsigbarhet og et godt stillingsvern for de som velger forskeryrket, sier Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet.

17.02.2016

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

(Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp)

Dommen ble avsagt den 15. februar 2016 av Borgarting lagmannsrett. Bakgrunnen var at Universitetet i Oslo i februar 2014 gikk til oppsigelse av en forsker som hadde vært ansatt siden 1997. Begrunnelsen var bortfall av eksterne oppdragsinntekter. Universitetet la videre til grunn at det ikke var funnet noen ledig passende stilling. Begge premissene i oppsigelsen ble avvist av retten.

– Dommen er en solid tydeliggjøring av stillingsvernet og fortrinnsretten til forskere på eksternt finansierte prosjekter. Det mener vi er riktig fordi dette er en gruppe som har hatt svake rettigheter, høy andel uten fast jobb og stor usikkerhet knyttet til sitt yrke, sier Avløyp.

Nærmere om dommen

Retten har i sin dom lagt særlig vekt på at forskerens arbeidsoppgaver på oppsigelsestidspunktet ikke var finansiert av eksterne midler, men av interne. Dommen slår også fast at ansatte i forskerstillinger har fortrinnsrett til stillinger som førsteamanuensis eller professor ved egen institusjon, forutsatt at de vurderes konkret som kvalifiserte.
 
I dommen står også følgende:
«Det er videre et grunnleggende utgangspunkt for stillingsvernet at arbeidsgiver ikke kan erstatte eksisterende ansatte med personer utenfra som vurderes som bedre kvalifisert. Arbeidsgivers behov for til enhver tid å ha en best mulig kvalifisert arbeidsstokk, gir med andre ord ikke grunnlag for oppsigelse av personer man allerede har påtatt seg en arbeidsgiverforpliktelse overfor.»

Universitetet i Oslo har fire ukers ankefrist.
– Universitetet er selvfølgelig i sin fulle rett til å anke, men dommen er enstemmig og vi ser på dette som en solid dom, sier Avløyp.

Forskeren er tilkjent en erstatning på 75 000 kroner for ikke-økonomisk tap i tillegg til fulle saksomkostninger.

For pressehenvendelser, kontakt

Presse- og samfunnskontakt Robert Kippe, tlf. 951 29 078 /

  • Del denne siden: