Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Etterlyser plan for å ta imot flere studenter

Forskerforbundet er svært fornøyd med at flere ønsker høyere utdanning, men etterlyser nå en plan og påfølgende midler for å ta imot studentene på en best mulig måte.
– Det er gledelig at så mange velger høyere utdanning. Dette er viktig for den enkelte, men også for landet, fordi vi trenger kompetanse til å møte fremtidens utfordringer, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

24.04.2015

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Aldri før har så mange søkt høyere utdanning som nå. I år har nesten 128.000 personer søkt om studieplass, noe som er en økning på i underkant av sju prosent sammenlignet med i fjor, viser en oversikt fra Samordna opptak.

– Flere søkere betyr at det blir flere studenter. Derfor haster det med en plan for å møte denne økte studentmassen på en best mulig måte, påpeker Petter Aaslestad.

Forskerforbundet har i sitt høringssvar til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning allerede etterlyst en oversikt over hvilke behov man har og hva det vil koste av investeringer. Flere studenter øker behovet for blant annet nye fullfinansierte studieplasser, studenthybler, nybygg og flere ansatte.

– En av de største utfordringene er at vi om kort tid står overfor et prekært rekrutteringsproblem i universitets- og høyskolesektoren, advarer Aaslestad.
– Studenter ved universiteter og høyskoler får i dag ikke den oppfølgingen som er intensjonen, og det sier seg da selv at vi ikke har kapasitet til undervisning og god oppfølging av enda flere, forklarer han.

Rekrutteringsbehovet i UH-sektoren skyldes flere forhold:

  • Over 1500 vitenskapelige ansatte går av med pensjon innen fem år. Disse må erstattes.
  • Institusjonene får flere studenter, både førstegangsstudenter og studenter som tar etterutdanning. En økt studentmasse krever flere til å undervise.
  • Studiebarometeret (NOKUT) viser at dagens studenter etterlyser mer oppfølging fra undervisere enn de allerede får. Skal studentene skal få mer oppfølging, har man behov for flere lærekrefter i UH-sektoren.

Det er spesielt to rekrutteringstiltak som er viktige for å få flere til å velge å undervise i akademia. For det første må lønnsforholdene mellom statlig og privat sektor på sikt jevnes ut. For det andre må sektoren tilby flere faste stillinger. I dag er over 18 prosent av de vitenskapelige stillingene midlertidige.

– Vi er veldig fornøyd med at flere ønsker høyere utdanning og at regjeringen snakker varmt om dette. Men vi må sikre kvalitet og ikke bare kvantitet, advarer Aaslestad.
– Da må det både en plan og økte midler for å få dette til på en best mulig måte, avslutter leder i Forskerforbundet.

For pressehenvendelser, kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Camilla Moe Røisland, tlf 480 63 737 /

  • Del denne siden: