Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Et skritt i riktig retning

- Vi er fornøyd med at tilleggsbudsjettet øker forskningsinnsatsen, men etterlyser en bredere kunnskapssatsing, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet, i en kommentar til Solbergregjeringens tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

08.11.2013

Forskerbundet mener at budsjettet er et skritt i riktig retning og fornøyd med flere av enkeltsatsingene. Dette gjelder blant annet 100 millioner kroner til universiteter og høyskoler gjennom ordningen med resultatbasert omfordeling og økningen i den næringsrettete forskningen.

- Dette er et skritt i riktig retning, men krever mer før vi kan kalle det et taktskifte. Dette bør skje samtidig som man styrker den frie og uavhengige forskningen. Derfor etterlyser vi økte grunnbevilgninger til universitetene og høgskolene, blant annet for å sikre forskerne mer tid til forskning og kvalitet i høyere utdanning, sier Aaslestad. I dag er de ansatte innenfor universitet og høyskoler er presset på tid.

- Vi kommer ikke bort fra at finanseringen av studieplasser må endres slik at overopptaket av studenter reduseres. Ny studieplasser må finansieres og forskerne må få tid til forskning, sier Aaslestad. 

I tillegg er Forskerforbundet kritisk over av regjeringen avlyser økningen av studiestøtten fra 10 til 11 mnd.

- Studiestøtten er viktig for å sikre lik rett til utdanning og avgjørende for studiekvaliteten, sier Aaslestad.

Forskerforbundet ønsker disse endringene i budsjettet:

  • Økt grunnfinansiering til universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner
  • Økt grunnfinansiering av forskningsinstituttene med 50 mill kroner
  • Den resultatbaserte undervisningskomponenten endres slik at institusjonene mottar 80 % ved studentopptak og 20 % ved uteksaminering, mot dagens 60-40.
  • Omgjøring av den resultatbaserte forskningskomponenten (RBO) til en åpen ramme
  • Tiltak for at de ansatte får tid til forskning innenfor normal arbeidstid
  • 11 mnd studiestøtte

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

  • Del denne siden: