Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Det må forskes mer

– Norge trenger en bred og kraftfull forskningsinnsats for å møte omstillingsbehovet i økonomien, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

11.02.2016

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Forskerforbundets kommentar til Produktivitetskommisjonens andre rapport

Produktivitetskommisjonen kartlegger årsakene til svakere produktivitetsvekst i Norge, og fremmer konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne . I dag kom deres andre rapport, hvor de blant annet etterlyser «grep som i langt større grad flytter ressurser fra lav til høy kvalitet i UH-sektoren». Kommisjonen etterlyser mer konkurranse om forskningsmidlene og problematiserer det de kaller «en relativt generøs grunnbevilgning».

– Kommisjonen gjør en kraftig undervurdering av potensialet til akademia. Vi har et mangfold av fagmiljøer som kan gi bidrag av høy kvalitet, men det forutsetter selvsagt at de satses ordentlig på og har stabil og god grunnfinansiering, sier Aaslestad.
Forskerforbundet mener rapporten er et godt grunnlag for videre diskusjon, men at forslagene må veies opp mot andre viktige, motstridende mål når den etter hvert skal omsettes til praktisk politikk.

–  En smalere forskningsinnsats kan sikkert øke produktiviteten i akademia, men det vil ikke øke kvaliteten og bidraget til omstilling. Det vil først og fremst gjøre det vanskeligere å dyrke fram flere fagmiljøer som leverer gode bidrag, sier Aaslestad.

Sterk produktivitetsvekst i universitets- og høyskolesektoren

Kommisjonens første rapport beskriver produktivitetsutviklingen i universitets- og høyskolesektoren som positiv. De aller fleste institusjonene har økt produktiviteten, og det er kun noen få institusjoner som ser ut til å få mindre ut av ressursene nå enn i 2004.

– Det er viktig å være bevisst på ressursbruken, både i privat og offentlig sektor. Tidligere års positive utvikling i produktiviteten viser at vi har vært opptatt av dette. Det kommer Forskerforbundet også til å være i årene framover, men vi kommer også til å advare dersom det går utover kvaliteten på arbeidet i sektoren, sier Aaslestad.

Kommisjonens omtale av produktivitetsutviklingen stemmer overens med tidligere undersøkelser. Kunnskapsdepartementet (KD) ga i august 2014 Frischsenteret i oppdrag å utarbeide en analyse av produktiviteten i universitets- og høyskolesektoren. I rapportens sammendrag står følgende:

«Analysen viser at produktivitetsveksten har vært rundt 20-25 % de 10 årene analysen dekker; noe større for de store enhetene enn for de minste. Brorparten av de 43 enhetene som utgjør panelet for hele perioden har hatt signifikant vekst i produktivitet, men det er betydelig forskjell på de enkelte enhetene i effektivitet og produktivitetsnivå. Analysen finner ikke klare stordriftsfordeler unntatt for de aller minste enhetene.»

  • Del denne siden: