Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

De skal lede Forskerforbundet

Petter Aaslestad er gjenvalgt som leder av Forskerforbundet for tre nye år.
– Jeg gleder meg til å fortsette. Ambisjonen er å være en ledende fagforening, og at den kompetansen våre medlemsgrupper representerer verdsettes høyere og forvaltes godt, sier Aaslestad.

22.10.2015

Forskerforbundets Hovedstyre 2016-2018

(Forskerforbundets Hovedstyre 2016-2018) Foto: Erik Norrud

Fra venstre: Steinar Vagstad, May-Britt Ellingsen, Tom Roar Eikebrokk, Inger Auestad, Petter Aaslestad, Ellen Dahl, Kristian Mollestad, Kristin Hinna, Brita Haugum og Rolf Borgos.

Valget skjedde onsdag ettermiddag på Forskerforbundets representantskapsmøte. Det ble også valgt nytt hovedstyre for perioden 2016-2018. Aaslestad varsler allerede nå hva som blir blant de viktigste sakene for forbundet i årene som kommer.

– Vi skal jobbe for at de ansattes arbeidsvilkår ivaretas når universiteter og høyskoler slås sammen, og at fusjonene til slutt gir et sterkere akademia. I tillegg skal vi jobbe for at våre medlemmers kompetanse benyttes i omstillingen av norsk økonomi, sier Aaslestad.

Hovedstyret består av seks faste medlemmer og tre varamedlemmer.
– Det nye styret består av sultne og kunnskapsrike medlemmer. De representer våre kjernegrupper, samtidig som de har erfaringer som kommer godt med når Forskerforbundet skal fortsette veksten i privat sektor, sier Aaslestad.

Petter Aaslestad (62) er professor i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU. Gjennom Forskerforbundet er han også leder av Unios statsutvalg som forhandler lønn på vegne av om lag 32 000 statsansatte Unio-medlemmer. Hovedstyret konstituerer nestleder på et senere tidspunkt.

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling med om lag 20 000 medlemmer.

Øvrige medlemmer i hovedstyret:

 • Ellen Karoline Dahl (54) er universitetslektor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. For ytterligere kommentarer: 92 82 93 34
 • Tom Roar Eikebrokk (52), er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.
  For ytterligere kommentarer: 99 73 99 07
 • May-Britt Ellingsen (59) er seniorforsker innenfor anvendt samfunnsvitenskap ved NORUT (Northern Research Institute) Tromsø. For ytterligere kommentarer: 41 43 37 86
 • Brita Haugum (41) er klinisk ernæringsfysiolog ved Akershus universitetssykehus (Ahus HF).
  For ytterligere kommentarer: 99 73 96 69
 • Kristian Mollestad (49) er forskningskonsulent ved Universitetet i Oslo, men har fra 2003 vært tillitsvalgt på fulltid. For ytterligere kommentarer: 99 01 87 42
 • Steinar Vagstad (52) er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen.
  For ytterligere kommentarer: 41 47 91 85

Varamedlemmer:

 • Kristin Ran Choi Hinna (54) er førstelektor på lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen. For ytterligere kommentarer: 90 55 60 83
 • Rolf Borgos (66) er høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer, avdeling for pedagogikk og sosialfag. For ytterligere kommentarer: 95 72 50 99
 • Inger Auestad (46) er førsteamanuensis ved Institutt for naturfag, Avdeling for ingeniør- og naturfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. For ytterligere kommentarer: 90 61 52 06

Kontaktpersoner

For spørsmål eller ytterligere kommentarer fra Petter Aaslestad

Robert Kippe
Presse- og samfunnskontakt
Forskerforbundet
95 12 90 78

 • Del denne siden: