Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

– Mistillit til ansatte i universitets- og høgskolesektoren

– Fagerbergutvalget uttrykker mistillit til ansatte i universitets- og høgskolesektoren når de påstår at ansatte ikke bidrar med forskningsresultater. Forskerforbundet er helt uenig med utvalget når de vil ta fra ansatte forskningsretten, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

03.05.2011

I går la et regjeringsoppnevnt utvalg, Fagerbergutvalget, frem en rapport med forslag til bedre måloppnåelse i offentlig finansiert forskning.

Forskerforbundet er kritisk til Fagerbergutvalgets tilnærming til forskningsvilkårene ved norske universiteter og høyskoler. Utvalget legger til til grunn at det er et betydelig potensial for forbedring i universitets- og høyskolesektoren, blant annet i form av økt publisering. Utvalget foreslår at det lages oversikt over hver enkelt ansatt sin forskningsproduksjon og at forskningstiden tildeles de som kan vise til publisering. 

Undersøkelser viser imidlertid at nesten 80 % av de ansatte opplever at de ikke får tilstrekkelig tid til FoU innenfor ordinær arbeidstid. Forskerforbundet tar derfor avstand fra at de ansatte beskyldes for manglende produksjon og tilskrives ansvaret for manglende ressursutnyttelse.

– Fagerbergutvalget uttrykker mistillit til ansatte i universitets- og høgskolesektoren når de påstår at ansatte ikke bidrar med forskningsresultater. Forskerforbundet er helt uenig med utvalget når de vil ta fra ansatte forskningsretten, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

Bedre arbeidsbetingelser for de ansatte er nødvendig for å kunne øke forskningspubliseringen. Men når utvalget foreslår at vitenskapelige ansatte skal miste muligheten til å holde seg faglig oppdatert samtidig som undervisningsbyrden økes, undermineres hele prinsippet om forskningsbasert undervisning.

– Det blir ikke bedre ressursutnyttelse av å innføre flere byråkratiske styringssystemer som skal telle hva de ansatte foretar seg, sier Bjarne Hodne. Vi frykter at utvalgets forslag om reduksjon av forskningstiden til ansatte vil svekke forskningsbasert undervisning, og taperen på en slik politikk vil være samfunnet som trenger akademisk arbeidskraft med topp kompetanse, avslutter Bjarne Hodne.

Les mer om Fagerbergutvalget