Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

– Bremser fusjonsprosessene i høyere utdanning

– Det er korttenkt av regjeringen å kutte i midlene til fusjonsprosesser. Slike kutt vil bare ramme forskningsaktiviteten og oppfølgingen av studentene, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.

11.05.2016

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad) Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Regjeringen kutter i midlene til gjennomføring av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren. Tolv millioner kuttes, to av disse overføres til private institusjoner. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener det er et korttenkt kutt.

– Slike kutt forsinker fusjonsprosessene og går ut over kvaliteten på forskning og utdanning. Omstillingsmidlene burde økes, ikke reduseres. Nå gjelder det for Røe Isaksen å følge reformen sin helt i mål. Setter han bremsene på, skyves bare problemene ut i tid.

Aaslestad minner om at strukturreformen langt fra er fullfinansiert, slik det ble lovet.

– Sammenslåingene i universitets- og høyskolesektoren er kompliserte og mye gjenstår. Jeg vil advare kunnskapsministeren mot å undervurdere utfordringene de fører med seg. Fusjonene er langt fra fullfinansierte, noe som i seg selv er et løftebrudd fra Røe Isaksen. Et nytt kutt vil ytterligere øke gapet mellom behov og bevilgninger, og til syvende og sist ramme forskningsaktiviteten og oppfølgingen av studentene.

Forskerforbundets leder setter nå sin lit til budsjettbehandlingen i Stortinget.

– Et samlet Storting har vært opptatt av å hjelpe institusjonene gjennom en krevende fusjonsprosess. Vi forventer at budsjettbehandlingen i Stortinget gjenspeiler dette.

Flere forskningssatsinger

Revidert nasjonalbudsjett inneholdt også positive nyheter for forskningssektoren. Forskningssatsinger er en viktig del av tiltakspakken mot arbeidsledighet. Den største satsingen er 50 millioner til petroleumsprogrammet Demo 2000, men også de regionale forskningsfondene på Sør- og Vestlandet økes. I tillegg kommer blant annet 20 millioner til nytt forskningsfartøy, og 16 millioner til modernisering av utstyrsparken ved universiteter og høyskoler på Sør- og Vestlandet.

Petter Aaslestad er glad for at økt forskningsinnsats ses som en viktig del av tiltak for omstilling, men skulle gjerne sett større bredde i satsingen.

– Som i statsbudsjettet 2016 er petroleumssektoren den store forskningsvinneren med nye 50 millioner til DEMO 2000. Leverandørindustrien er i en vanskelig fase, og har behov for hjelp til omstilling. Men det er grunn til å minne om at veien til omstilling også må gå gjennom økt forskningsinnsats også på andre felt, sier Aaslestad.

Han mener også tidspunktet er godt for å ta tak i de de store etterslepene på bygg og vedlikehold i UH-sektoren.
– Flere institusjoner venter på viktige bygg og oppgraderinger, som vil bety mye for forskere og studenter. Når ledigheten øker, burde tidspunktet være perfekt for å gjøre noe med dette etterslepet.

Aaslestad er glad for at regjeringen legger fram en plan for innføring av elleve måneders studiestøtte, i en fire skritts opptrapping fram mot 2020. Formålet er å legge bedre til rette for gjennomføring av heltidsstudier, og økningen i støttebeløpet forbeholdes heltidsstudenter.

– Elleve måneders studiestøtte kan bety mye for kvaliteten på studiene. Her fortjener regjeringen ros for god gjennomføring, avslutter Aaslestad.

For pressehenvendelser, kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Lars Kolltveit, tlf. 990 39 161 /

  • Del denne siden: