Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Pressemeldinger

Pressemeldinger fra Forskerforbundet.

  Kutter i kvaliteten på forskning og undervisning

  (12.10.2017) For fjerde statsbudsjett på rad tvinger regjeringen universiteter og høyskoler til store kutt i administrasjonen. – Kuttene vil bety dårligere oppfølging av studentene og lavere forskningskvalitet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

  Økte lønnsforskjeller blant forskere

  (09.03.2017) Lønnsforskjellene mellom forskere i staten og det private øker, viser en fersk rapport. – Problematisk hvis talentene velger seg bort fra universiteter og høyskoler på grunn av lønn, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

  – God undervisning krever tid til studentene

  (27.01.2017) – Det er bra at regjeringen vil verdsette undervisning i høyere utdanning, men Kvalitetsmeldingen er for lite forpliktende. Bedre studiekvalitet krever at de vitenskapelig ansatte gis bedre tid til oppfølging av studentene, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

  Forskerforbundets første kommentar til forslag til statsbudsjett 2017

  (06.10.2016) – Alt i alt er dette tilsynelatende et godt kunnskapsbudsjett. Regjeringen følger opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og styrker rammebevilgningene til UH-sektoren, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  – Bremser fusjonsprosessene i høyere utdanning

  (11.05.2016) – Det er korttenkt av regjeringen å kutte i midlene til fusjonsprosesser. Slike kutt vil bare ramme forskningsaktiviteten og oppfølgingen av studentene, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.

  Forsker fikk medhold i retten

  (17.02.2016) Universitetet i Oslos oppsigelse av en forsker er kjent ugyldig. – Dette er en riktig dom, særlig med tanke på behovet for forutsigbarhet og et godt stillingsvern for de som velger forskeryrket, sier Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet.

  Det må forskes mer

  (11.02.2016) – Norge trenger en bred og kraftfull forskningsinnsats for å møte omstillingsbehovet i økonomien, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  Godt nytt for de uten fast jobb

  (18.12.2015) I dag la et regjeringsnedsatt utvalg fram sine anbefalinger til ny tjenestemannslov. – Forslaget er godt nytt for alle de som er midlertidig ansatt i staten, og må følges opp av regjeringen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  De skal lede Forskerforbundet

  (22.10.2015) Petter Aaslestad er gjenvalgt som leder av Forskerforbundet for tre nye år. – Jeg gleder meg til å fortsette. Ambisjonen er å være en ledende fagforening, og at den kompetansen våre medlemsgrupper representerer verdsettes høyere og forvaltes godt, sier Aaslestad.

  Forskerforbundets første kommentarer til forslag til statsbudsjett 2016

  (07.10.2015) – Dette er et godt kunnskapsbudsjett, men grunnbevilgningene til institusjonene prioriteres ikke høyt nok, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  Kvalitetsreformen får strykkarakter

  (22.05.2015) Norske studenter er blant de dårligste i OECD-landene til å gjennomføre studier. Det viser Riksrevisjonens rapport som gir en knusende dom over kvalitetsreformen. – Et av målene med reformen var å få flere studenter til å bli ferdig til normert tid, og dette viser at den har feilet, sier leder i...

  Rekordmange studenter trenger mer plass: – Invester mer i bygg i universitets- og høyskolesektoren

  (12.05.2015) Arbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen øker stadig samtidig som flere ønsker å studere. – Nå bør regjeringen slå to fluer i en smekk ved å investere mer enn foreslått i bygg i universitets- og høyskolesektoren, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

  Etterlyser plan for å ta imot flere studenter

  (24.04.2015) Forskerforbundet er svært fornøyd med at flere ønsker høyere utdanning, men etterlyser nå en plan og påfølgende midler for å ta imot studentene på en best mulig måte. – Det er gledelig at så mange velger høyere utdanning. Dette er viktig for den enkelte, men også for landet, fordi vi trenger...

  Kvalitet er ikke synonymt med fusjon

  (27.03.2015) Onsdag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hovedpunktene i stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren». – Jeg vil berømme kunnskapsministeren for å fokusere på kvalitet i sektoren, men det er viktig å huske på at kvalitet ikke...

  Quality and merger are not synonymous

  (25.03.2015) Today Minister of Education and Research Torbjørn Røe Isaksen presented the main points of the white paper "Concentration for quality, structural reform in the higher education sector."

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >