Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Undervisning ikke annenrangs

I en innsiktsfull kommentar i DN 6.mai tar Eva Grinde til orde for at god undervisning må gis høyere prestisje i akademia. De vitenskapelig ansatte som gir god undervisning må lønnes og belønnes bedre enn i dag. Dette er også Forskerforbundets politikk.

08.05.2015

Petter Aaslestad

(Petter Aaslestad)

Vi har i de siste årene fått noen sentre for fremragende utdanning rundt om ved institusjonene. Det er skritt i riktig retning, og i stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren nevnes det at det må gjøres legitimt og attraktivt å satse på undervisning, for å gi utdanning høyere status. NTNU og UiT Norges arktiske universitet samarbeider om utviklingen av et pedagogisk meritteringssystem, som det er grunn til å ha forventninger til.

Men generelt har Grinde rett i at det har vært for lite oppmerksomhet i akademia på god utdanning.

I kommentaren tillegges Forskerforbundet imidlertid en holdning som må bygge på en misforståelse. Grinde skriver: «Forskerforbundet har som premiss […] at manglende publisering ikke skal virke inn på forskningstiden man har til rådighet.». Dette er ikke vår politikk.

Hvis man som vitenskapelig ansatt ikke makter å utføre pålagte arbeidsoppgaver, er det en problemstilling man tar opp i medarbeidersamtaler og som man forsøker å finne løsninger på gjennom for eksempel å brukes tiden på mer av noe annet.

Det vi derimot sterkt har advart mot er en overdreven tro på at en viss forskningstid skal resultere i et visst antall publikasjonspoeng. Grenseoverskridende forskning lar seg sjelden ensidig evalueres etter standardiserte output-maler. Og det må i en forskerkarriere være gode muligheter for underveis også å ta feil.

Grindes konklusjon om at en knallgod foreleser behørig bør belønnes for sitt talent derimot, er noe Forskerforbundet også aktivt vil arbeide for realiseringen av.

Av Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 8. mai 2015. Les Eva Grindes kommentar her

  • Del denne siden: