Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tilgjengelig forskning?

Å legge forskningsartikler skrevet i fagtermer ut på internett, er én ting, men det kreves gode systemer for å finne frem til relevante forskningsresultater.

29.06.2016

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

Rapporten «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater» ble presentert i en kronikk i Aftenposten 14. juni. Forskerforbundet deler rapportens hovedmål – å sikre åpen tilgang til data og forskningsresultater som er offentlig finansiert.

Debatten bør ikke lenger være om hvorvidt vi skal legge om til publisering i kanaler for åpen tilgang, men hvordan vi håndterer en slik omlegging.

Flere tidsskrifter

Hvordan sikrer vi best allmennheten tilgang til forskningsresultater? Å legge forskningsartikler skrevet i fagtermer ut på internett, er én ting, men det kreves gode systemer for å finne frem til relevante forskningsresultater. De fleste utenfor akademia ønsker faglig hjelp til å orientere seg i forskningen.

Vi ser at flere institusjoner oppretter nisjetidsskrifter med åpen tilgang for å sikre egne forskere publiseringskanaler, men flere tidsskrifter behøver ikke bety hverken høyere kvalitet eller lettere tilgjengelighet.

Hva med de kontroversielle?

Og hvordan sikrer vi at alle forskere – også de kontroversielle – kan få vurdert og publisert forskningsresultater når finansieringen av publisering endres?

Dette er noen av de konkrete utfordringene vi gjerne skulle sett drøftet grundigere i rapporten.

Som arbeidsgruppen skriver i sin kronikk, er ikke åpen tilgang en trussel mot den akademiske friheten – den er tvert imot et akademisk ansvar. Dette ansvaret kan være stort og tyngende for enkeltforskeren så vel som forskersamfunnet. Derfor blir den videre behandlingen av systemene rundt åpen tilgang så viktig.

Av Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet

Debattinnlegg i Aftenposten 29. juni 2016

  • Del denne siden: