Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stol på ungdommen!

OECD vil belønne unge som velger utdanning innen de yrkene som samfunnet trenger. Økt bruk av stipend og differensierte lån, er forslag som trekkes frem. Jeg mener det er et unødvendig og vanskelig gjennomførbart forslag.

15.09.2014

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Dan P. Neegaard

Det blir nesten umulig å avgrense en slik ordning. OECD trekker frem behovet for kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematiske fag. Behovet kan imidlertid ikke avgrenses der. I fremtiden trenger vi også sykepleiere og lærere. Vi vet også at det mangler forskere og undervisere, ikke minst for å gi utdanning av god kvalitet innen de nevnte fagområdene. Listen kunne vært lengre.

Det grunnleggende problemet er at Norge mangler arbeidskraft. Det løses ikke ved kannibalisme mellom utdanningene. Innsatsen bør rettes mot frafall og økt gjennomføringsevne, både i høyere utdanning og på yrkesfagene.

For øvrig er det ingen grunn til å krisemaksimere ungdommens utdanningsvalg. Årets tall fra Samordna Opptak viser at stadig flere søker seg til realfag og teknologi. Mange velger også lærerutdanning og sykepleie. Samtidig ser vi en nedgang i søknadene til samfunnsfag og humaniora. Ungdommen velger i tråd med det den er blitt fortalt er samfunnets behov, og det uten økonomiske insentiver.

OECD peker på at det norske lønnssystemet i liten grad reflekterer hvilke jobber det er mangel på folk. Det er et godt poeng, og det plasserer et klart ansvar hos arbeidsgiverne. Utdanningssystemet kan ikke få ansvaret for rekruttering til yrkesgrupper. Det må arbeidsgivere gjøre gjennom sine lønns- og arbeidsvilkår.

Jeg stoler mer på ungdommen enn OECD i denne saken.

Av Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet

Debattinnlegg i Bergens Tidende 15.09.14

  • Del denne siden: