Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Skolepenger gir et svakere samfunn

Gjennom gratisprinsippet investerer vi i hverandre, uansett bakgrunn og personlig økonomi. Slik får vi et mer variert og sterkere samfunn, både økonomisk og sosialt, skriver to studentmedlemmer i Forskerforbundet.

01.12.2014

Heidi Fuglesang, leder av Høyres studenter skriver i DN 26. november at «gratisprinsippet i høyere utdannelse er usosialt, skaper late studenter og begrenser utviklingen av sektoren».

Vi støtter gratisprinsippet i høyere utdannelse fordi det gir flere muligheten til å ta utdannelse. Dette mener vi er den viktigste forutsetningen for et demokratisk samfunn hvor alle innbyggere, uansett bakgrunn og personlig økonomi, blir tatt på alvor. De høyere utdanningsinstitusjonene skaper et sosialt rom hvor kunnskap formidles, utfordres og genereres. Slik står vi igjen med et mer mangfoldig og robust samfunn som kan finne gode løsninger på fremtidens utfordringer.

Late studenter gir late studenter, ikke gratisprinsippet. Det gjør det mulig for flere å studere. Gratisprinsippet gir arbeidsomme studenter mulighet til å dedikere seg til studiene på heltid fremfor å måtte prioritere arbeid for å finansiere dem.

I fremtiden trenger Norge en variert og høyt utdannet arbeidsstokk. Vi trenger jurister, lærere, samfunnsvitere, musikkutdannede, sykepleiere og ingeniører. Ikke minst trenger vi flere ansatte med pedagogisk utdannelse ved universiteter og høyskoler som kan utdanne disse gruppene parallelt med en økt forskningsinnsats ved de samme institusjonene. Dette, og mangfold i høyere utdannelse, vil styrke sektoren – ikke skolepenger.

Innføring av skolepenger ved utdanningsinstitusjoner i Norge vil derimot føre til at færre tar utdannelse. Få har råd til usosialt høye utdanningslån.

Norske bedrifter vil få en mindre, mer homogen gruppe ansatte og konkurransekraften vil minke i takt med mangfoldet. Vi trenger styrken i et variert utdannet samfunn for å møte fremtidens utfordringer. Alle vil tape på innføring av skolepenger.

Den butikkansatte på nærbutikken og snekkeren i naboleiligheten skal ikke bare investere i din fremtid. Velferdsstaten utdanner helsepersonell som tar vare på dem når de blir syke, lærere som utdanner barna deres i skolen og i høyere utdannelse.

Gjennom gratisprinsippet investerer vi i hverandre, uansett bakgrunn og personlig økonomi. Slik får vi et mer variert og sterkere samfunn, både økonomisk og sosialt.

Av Åsny Helene Roer Jacobsen og Kristin Kvadsheim, studentmedlemmer i Forskerforbundet

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv den 29.11.2014.

  • Del denne siden: