Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Quo vadis, Tora Aasland?

Regjeringen har varslet en ny forskningsmelding, og det rett før en valgkamp der SV vil bli målt på hva partiet i posisjon har klart å utrette gjennom sine tre ulike kunnskapsministere: Øystein Djupedal, Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland.

24.10.2008

Forsknings-Norge gikk inn i denne stortingsperioden med en svært ambisiøs melding, «Vilje til forskning». Meldingen slo fast at forskning er et samfunnsansvar og det ble signalisert et nytt mål for forsknings-innsatsen: tre prosent av BNP innen 2010. Soria Moria-erklæringen fulgte opp målsettingen, og gjennom tre statsbudsjett har vi fått alt fra hvileskjær til et budsjett for 2009 fra en ny forskningsminister som har blitt utropt til budsjettvinner i SVs eget medlemsblad.

Uavhengig av partitilknytning må man kunne slå fast at det fremlagte statsbudsjettet for 2009 stort sett har skapt mer avmålt tilslutning enn kraftig kritikk fra universitets- og høyskolesektoren. Den støyen som har vært har nok møtt en viss forståelse også i politiske kretser, får vi tro. Uansett, det har skjedd mye bra på feltet forskning og høyere utdanning den siste tiden. Så har vi da heller ikke vært godt vant de foregående årene. Vi kan nå se gode utviklingstendenser og en uttalt vilje til videre satsing på forskning. Og vi har ikke minst registrert evne til handling til beste for sektoren.

Forskerforbundet er spesielt opptatt av hva Tora Aasland vil gjøre av nye grep i den varslede forskningsmeldingen som skal legges fram på vårparten 2009. Statsråden har allerede varslet et behov for å formulere mer konkrete og realistiske mål for regjeringens samlede forskningspolitikk.

Vi støtter dette, og mener at det må formuleres et ambisiøst så vel som realistisk økonomisk mål for bevilgninger til forskning som følges av forpliktende opptrappingsplaner. Videre forventer vi av meldingen at det legges frem en rekrutteringsplan og at avkastningen av den solide økningen av forskningsfondet blir brukt etter opprinnelig intensjon. I tillegg er det viktig at det blir lovet en bred økning i driftsbevilgningene til alle institusjonstyper i sektoren, og at det blir satset på utstyr og øvrig infrastruktur.

En slik satsing er viktig også for andre enn forskningsmiljøene: Forskning vedkommer allmennheten i meget stor grad, da nyskapende vitenskapelig virksomhet er en direkte forutsetning for vekst og utvikling på alle samfunnsområder. Det er viktig å ha klart for seg at kunnskapsproduksjon om ikke altfor lang tid vil måtte erstatte oljeproduksjon som økonomisk bærebjelke her til lands.

I en slik sammenheng blir Tora Aaslands kommende forskningsmelding et svært viktig dokument. Statsrådens veivalg blir et valg for fremtiden.

Av Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet (debattinnlegg i Klassekampen 24.10.08)