Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Jo større, jo bedre?

Forskerforbundet synes å være generelt skeptisk til sammenslåinger, skriver DN på lederplass den 5. november. Vi har ingen prinsipielle innvendinger mot dannelse av større enheter, enten det skjer ved sammenslåinger eller nettverksdannelser. Vårt utgangspunkt er at det er bra dersom det øker kvaliteten.

18.11.2014

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Dan P. Neegaard

Vi brukte vårt årlige forskningspolitiske seminar til å diskutere hva som gir økt kvalitet, og ikke minst hvordan strukturendringer kan bidra både positivt og negativt til det. Det er ikke en generell skepsis mot sammenslåing, men å ta målet om økt kvalitet på alvor.

Er stillstand alternativet til regjeringens strukturarbeid? Nei, erfaringene viser at institusjoner på egen hånd søker etter økt kvalitet, og at de slår seg sammen når det er  formålstjenlig. Høyskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø, Høyskolene i Oslo og Akershus og Høyskolene i Buskerud og Vestfold er alle eksempler på sammenslåinger i senere tid.

Små geografiske enheter trenger nødvendigvis ikke være lite robuste, slik regjeringen synes å legge til grunn. Et faglig miljø består av mer enn antall kolleger. Det er også viktig med nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid. Variasjon i typer fagmiljøer, både store og små, bidrar til kvalitet. Derfor er det et mål for Forskerforbundet å opprettholde et mangfold.

Utfordringen til institusjonene er ikke sammenslåing, men hvordan skape bedre utdanning og forskning. Noen konkluderer med sammenslåing, mens andre peker på andre endringer.

Av Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 18.11.14

  • Del denne siden: