Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Trine Marie Stene, SINTEF

Trine Marie Stene er tillitsvalgt på SINTEF, Norges største forskningsinstitutt. Hun gleder seg til å møte kolleger ansikt til ansikt, og få arbeidsmiljøet på beina igjen.

27.11.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Navn: Trine Marie Stene
Arbeidssted: SINTEF
Antall medlemmer: 58
Tariffområde: NHO/Abelia
Tillitsvalgt fra 2008-2011, og fra 2014 til nå

2020 har vært et krevende år for instituttsektoren, som følge av nedgangen i norsk økonomi og færre forskningsoppdrag. Hvordan ser situasjonen ut for dere i dag?

Situasjonen er nok litt ulik fra institutt til institutt, men her på SINTEF ser det ikke så aller verst ut. Tallene er dårligere enn i fjor, og under det som er budsjettert, men samtidig ikke så ille som vi fryktet i vår. Vi har så godt som unngått permitteringer. Forskningsrådet har bidratt med ekstrautlysninger gjennom året, og vår naturvitenskapelige arena fikk en ekstra grunnbevilgning. Dessverre fikk ikke vår samfunnsvitenskapelig arena den samme støtten.

Hva er ditt håp for instituttsektoren i 2021?

Mitt håp er at den ekstra grunnbevilgningen videreføres, og også gis til samfunnsvitenskapelige institutter. I tillegg håper jeg 2021 blir et år der vi klarer å re-etablere et godt arbeidsmiljø. Mange setter pris på fleksibiliteten hjemmekontor gir, men det tærer også på arbeidsmiljøet når de ansatte sitter hver for seg. Ikke minst gjelder det for unge eller nye medarbeidere, og for utenlandske kolleger med et svakere sosialt nettverk. Så mitt håp er at vi snart kan møtes ansikt til ansikt igjen.

Hva er de viktigste sakene for ditt lokallag?

Omstilling er et stadig tilbakevendende tema. Vi er i konstant omstilling her, og god medbestemmelse i omstillingsprosessene er viktig for oss. Det har ikke vært like lett å få til i år. Med ansatte på hjemmekontor blir det kollegiale samarbeidet svekket, og det blir vanskeligere å få pratet godt sammen. Medbestemmelsesprosessen blir mer avhengig av den enkelte leder, og det kan slå uheldig ut.

En annen viktig sak er organisering av utenlandske arbeidstakere. Det handler mye om å spre forståelse for den norske modellen, og verdien av å organisere seg. Her har vi fått gjennomslag for at Forskerforbundet får gi informasjon om fagorganisering på SINTEFs introduksjon for nye ansatte.

En tredje sak er seniorpolitikk. Her er vi blant annet opptatt av at det må finnes muligheter for karriereutvikling og kompetansepåfyll også for godt voksne ansatte. Det er ikke minst viktig når du jobber i en sektor med så hyppig omstilling.

Til slutt: Lønn. Vår arbeidsgiver har en lønnspolitikk som baserer seg på individuell avlønning, og mange kriterier skal vurderes som grunnlag for økt lønn. Det gir stor makt til nærmeste leder. Vi i Forskerforbundet vil gi en viss andel generelle tillegg, for å sikre alle ansatte reallønnsvekst, og vil også se på lønnskriteriene på nytt. Det siste har vi nå fått gjennomslag for.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

Det vil jeg si er medbestemmelsen og muligheten til å påvirke arbeidsforholdene. Gjøre en forskjell, rett og slett. Så synes jeg også det er lærerikt og interessant å få et større overblikk over hele virksomheten, og få ta del i viktig informasjon om den.

Og hva er det vanskeligste?

Det verste er dårlig samvittighet for alt jeg ikke får gjort. Det vanskeligste er kompliserte medlemssaker som krever mye tid og ressurser.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?

Ta kurs så tidlig som mulig! Det er mitt viktigste råd. Da får du en annen innsikt og tyngde, og en større forståelse for spillet. Så mener jeg det er viktig å være saklig og faktaorientert. Stille spørsmål, be om innsyn, lese budsjetter og sakspapirer og være så oppdatert som mulig. I tillegg er det alltid lurt å lytte til erfarne ansatte og tillitsvalgte, og involvere medlemmene tidlig i prosesser som angår dem.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?

Tidligere syntes jeg Forskerforbundet kunne være litt for mye orientert mot universitets- og høyskolesektoren, men de siste årene synes jeg tilbudet til oss på forskningsinsituttene har blitt bedre. Jeg kunne nok fortsatt ønsket meg et enda mer målrettet kurstilbud mot instituttsektoren, hvor vi kunne lært og diskutert om det som særlig preger hverdagen hos oss.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!

SINTEF er en stor, solid, profesjonell og mangfoldig institusjon, hvor det er spennende å jobbe. Vi er flinke til å være i forkant, håndtere endringer, og gjøre strategiske satsinger som betyr noe for hele organisasjonen. Det er også spennende å jobbe tverrfaglig, på tvers av fagmiljøer. Og så er fast ansettelse grunnregelen her, og det er det nok mange andre forskere som misunner oss!

 

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: