Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder

– Det er motiverende å vite at vi som tillitsvalgte er en viktig brikke i den nordiske arbeidslivsmodellen, mener Tom Roar Eikebrokk ved Universitetet i Agder. Han jobber for at medlemmene skal komme opp på samme lønnsnivå som andre studiesteder.

14.08.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt. 

Navn: Tom Roar Eikebrokk
Arbeidssted: Universitetet i Agder
Antall medlemmer: 630
Tariffområde: Staten
Tillitsvalgt siden: 1999

Studiestart er rett rundt hjørnet, og de ansatte ved landets universiteter og høyskoler står foran et annerledes semester. Hvordan har koronapandemien påvirket arbeidshverdagen ved Universitetet i Agder?
– Utbruddet av pandemien og stengingen av Campus kom som et sjokk på de fleste. Planer ble endret over natten, faglige reiser ble kansellert, og det ble tidlig klart at undervisning måtte foregå digitalt. Mine medlemmer taklet denne skarpe overgangen overraskende godt. De ryddet arbeidsplass hjemme og tok umiddelbart fatt på jobben med å sette seg inn i digital undervisning. De viste stor fleksibilitet, tålmodighet og forståelse for at arbeidsgiver selvsagt også slet med å tilpasse seg usikkerheten som hadde oppstått.

– Jeg tror vi lærte svært mye om digitale verktøy, digital kommunikasjon og samarbeid over disse månedene. Erfaringene og den digitale kunnskapen har skapt varige endringer i måten vi arbeider på. For den enkelte er det fortsatt usikkerhet om hva som vil skje til høsten og hvordan man best kan forberede seg til både analog og digital undervisning, eller i verste fall alt digitalt. Det har vært en periode med usikkerhet og merarbeid som vil fortsette også utover høsten.

Hva er de viktigste sakene for Forskerforbundet ved UiA?
– Lønn og arbeidsvilkår er de viktigste sakene for lokallaget. Forskerforbundets lønnsstatistikk viser at UiA ligger lavt i lønn sammenliknet med de fleste andre studiesteder i sektoren. Dette gjelder så godt som alle stillingstyper og er en betydelig og vedvarende utfordring for oss. Men UiA har også etterslep i forskningstid og tilrettelegging for ansattes kvalifisering. Dårligere lønn og arbeidsvilkår enn andre i sektoren føles urettferdig og irriterende blant våre medlemmer, og de ønsker mer fokus på disse ulikhetene.

– En annen viktig sak for lokallaget er medlemmenes arbeidsmiljø. Universitetet har urealistisk høye ambisjoner i forhold til tilførte midler. Når finansiering mangler, er det lett å stramme skruen og øke presset på ansatte, legge enda flere oppgaver inn i allerede krevende arbeidsplaner, eller unnlate å telle med nye arbeidsoppgaver. Økt arbeidspress og tiltak som forverrer arbeidsmiljøet øker konfliktnivået og gir utfordringer for produktivitet, trivsel og samarbeid. Det vil ikke gjøre forholdene bedre om man definerer vitenskapelig ansatte som særlig uavhengige. Denne muligheten utredes nå av ledelsen, og beslutningen kan skape nye utfordringer for våre medlemmer.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
– Som tillitsvalgt har du mulighet til å være med å påvirke ledelsens beslutninger til det bedre. Kontakten med medlemmer og kjennskap til deres utfordringer gjør at vi kan bidra til enda bedre løsninger, samarbeid og samskaping. Dette gir oss innflytelse ikke bare lokalt, men også nasjonalt når det gjelder tariffarbeid og forskningspolitikk. For meg er det motiverende å vite at vi som tillitsvalgte er en viktig brikke i den skandinaviske arbeidslivsmodellen. Likevel blir jeg mest tilfreds i rollen som tillitsvalgt når jeg klarer å bidra til at enkeltmedlemmer blir hørt i større grad.

Og hva er det vanskeligste?
– Jeg har ikke vært direkte involvert i nedbemanning, og det er jeg glad for. De vanskeligste sakene jeg har opplevd har vært knyttet til rettssaker mellom ansatte og arbeidsgiver. Ofte har disse kommet inn på et konfliktspor som gjør det vanskelig å finne løsninger. Da er det trist å sitte på sidelinjen som tillitsvalgt og observere at resultatet ofte ikke gavner hverken medlemmet eller arbeidsgiver.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
– Jeg tror det beste nye tillitsvalgte kan gjøre er å minne seg selv på hvorfor tillitsvalgte finnes. Dette er viktig for å opprettholde motivasjonen når arbeidet går trådt og innflytelsen synes å være lav. Det er også viktig å gå på de mange og gode tillitsvalgtkursene som sekretariatet tilbyr. Følg jevnlig med i Khrono og i andre fora som formidler nyheter fra sektoren om arbeidsvilkår, lønn og forskningspolitikk. Til sist vil jeg oppfordre ferske tillitsvalgte til å belønne seg selv ved seire og raskt riste av seg nederlag.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
– Forskerforbundet sentralt tar seg allerede godt av sine tillitsvalgte. Etter mitt syn kan ordningen med OU-midler praktiseres noe mildere i erkjennelsen av at disse midlene er viktige for kulturbygging og rekruttering i lokallagene. For oss ved UiA i Agder er det for eksempel uforståelig at det er vanskeligere å bruke OU-midler til et kurs i vårt nærområde Danmark, enn til Svalbard.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
– UiA er kjent for et generelt godt arbeidsmiljø, men også for gjensidig respekt og nærhet mellom ledelsen og tillitsvalgte som du nok finner maken til få andre steder i sektoren. Dette gir et godt grunnlag for å lykkes som tillitsvalgt, til det beste for våre medlemmer i de utfordringene vi står i.

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: