Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Merete Lingjærde, Kunsthøgskolen i Oslo

Merete Lingjærde er fersk tillitsvalgt på Kunsthøgskolen, og er kastet inn i en opphetet debatt om diskriminering og mangfold ved skolen. Hun er opptatt av gode demokratiske prosesser, og at det skapes rom for åpne og trygge diskusjoner.

18.09.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt. (Foto: Vibeke Glosli)

Navn: Merete Lingjærde
Arbeidssted: Kunsthøgskolen i Oslo / avdeling Dans
Antall medlemmer: 98
Tariffområde: Staten
Tillitsvalgt siden: Januar 2020

De siste månedene har Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) fått mye oppmerksomhet for en debatt rundt «avkolonialisering» og identitetspolitikk. Det startet med at 130 studenter skrev et brev til skolen der de ba ledelsen om å ta et oppgjør med strukturell rasisme. Hvordan har de ansatte opplevd debatten?

Først og fremst må jeg si at vi selvsagt ønsker debatt om mangfold, diskriminering og likestilling velkommen. Dette er særdeles viktige spørsmål som vi må ta på ramme alvor. Men innad opplever jeg frustrasjon da debatten i hovedsak foregår i media, og ikke på KhiO. Vi savner at det initieres møter, debattforum eller lignende der viktige temaer som dette kan diskuteres på en god og trygg måte. Her må både studenter og ansatte ivaretas, og det må være rom og trygghet til å kunne ytre meninger som gjenspeiler begge sider av den pågående debatten. Det er særlig viktig at dette også diskuteres i mindre grupper, det holder ikke med allmøter.  

Forskerforbundet får mange henvendelser om usikkerhet, merarbeid og en krevende arbeidshverdag som følge av korona. Hvordan har de siste månedene vært for de ansatte ved KHIO?

Akkurat slik du nevner i spørsmålet. Vi savner teknisk utstyr og teknisk kompetanse, samt arenaer der vi kan dele erfaringer og diskutere ulike metoder. Det er ikke noe tvil om at dette har krevd svært mye av de fagsatte når det gjelder tidsbruk, men også psykisk da mange har måttet sitte alene med nye utfordringer.

For tiden går mye av undervisningen normalt her, men det kan virke som zoom har kommet for å bli. Da er det viktig at vi bruker tid på å identifisere i hvilke emner dette er forsvarlig for å sikre forventet læringsutbytte, og i hvilket omfang. Digital undervisning må ikke erstatte de personlige møtene med forelesere, veiledere og lærere. Jeg håper jo også vi snart kan begynne å ha de aller fleste møtene på campus, og ikke på zoom. Møtene blir selvsagt mer «disiplinerte» på zoom og det er viktig i den tiden vi er i nå, men samtidig mister man grepet på stemningen i rommet og noe av det intuitive som kan oppstå når mennesker møtes i samme rom.

Hva er de viktigste sakene for Forskerforbundet ved KHIO?

Problematikk rundt arbeidsforhold og arbeidsplaner er et hett tema!  Vi har etterspurt nye arbeidsplaner i en årrekke, og nå blir det endelig satt ned et utvalg som skal se på dette, slik at arbeidet igangsettes etter jul. Dette er krevende, men noe som engasjerer oss alle. Akkurat nå er vi også opptatt av medbestemmelse og demokratiske prosesser knyttet til rektor sine forslag til tiltak i forbindelse med den pågående mediedebatten om diskriminering, mangfold og identitetspolitikk. 

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?

At jeg gjennom medbestemmelse har mulighet til å bidra til å påvirke ledelsen i viktige spørsmål som opptar våre medlemmer. Nå er jeg helt fersk i rollen, og vi har kun hatt ett styremøte med nytt styre, men jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med avdelingene og de ulike problemstillingene som opptar våre medlemmer. Så håper jeg å kunne være med å bidra til et større engasjement for Forskerforbundet sine saker.

Og hva er det vanskeligste?

Aller først føler jeg at tiden ikke strekker til. Jeg har ca. 20 prosent til dette arbeidet, og særlig nå i koronatider er det tett med møter. Jeg skal for første gang inn i lønnsforhandlinger, og det er en stor og krevende oppgave. Objektivitet er også er et stikkord, jeg vil ikke si at det er vanskelig, men noe jeg hele tiden må være bevisst på og som jeg tar på største alvor.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?

Jeg er jo selv fersk, men fikk med meg et par kurs før Corona, og jeg savner de fysiske kursene. Kursing er essensielt, men også gode samtaler med lokalstyret og de andre hovedtillitsvalgte for andre organisasjoner. Jeg vil også fremheve viktigheten av å være med på å skape et godt samarbeidsklima med ledelsen. Jeg opplever at ved å ikke oppføre seg som en motpart, men som en samarbeidspartner oppnår vi forståelse for, og får gjennomslag for flere av våre saker.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?

Forskerforbundet gjør en god jobb og er gode i kommunikasjon med oss der ute. Jeg savner som nevnt de fysiske kursene på Losby og andre steder. Fysisk møte mellom mennesker, kursing og de uformelle gode samtalene i ettertid er gull verdt.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!

Til tross for tider med turbulens er KhiO en svært inspirerende arbeidsplass med et mangfold av ulike kunstnere og designere fra et bredt felt. For meg så er møtene med studentene det viktigste og mest berikende. Alle våre studenter på KhiO har kommet inn på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, ikke karakterer. De er svært dedikerte!  Det myldrer av liv her, og vi høres! Operasang, hiphop, teater, forestillinger hele året, og ikke minst en rekke fantastiske utstillinger og installasjoner fra studenter på de ulike studiene på design, kunst & håndverk og Kunstakademiet.

 

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: