Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Lena Cappelen Endresen, Forskningsrådet

Det beste med å være tillitsvalgt er å ha muligheten til å representere medlemmene i prosesser og beslutninger i organisasjonen, slik at disse blir bedre, mener Lena Cappelen Endresen.

29.08.2020

Lena Cappelen Endresen

(Lena Cappelen Endresen)

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Navn: Lena Cappelen Endresen
Arbeidssted: Forskningsrådet
Antall medlemmer: 107
Tariffområde: Spekter
Tillitsvalgt siden: 2017

John-Arne Røttingen overrasket mange forrige uke, da han kunngjorde at han i desember vil gi seg som direktør i Forskningsrådet for å bli global helseambassadør i Utenriksdepartementet. Ble dere også overrasket?
Nei, jeg tror ikke så mange her ble veldig overrasket. Selv om han har vært i Forskningsrådet i bare litt over tre år er det flere som har lurt på om han ønsker å jobbe mer innenfor sitt fag, og har kjent det rykke i pandemi-eksperten i seg, nå som Covid 19 preger verdenssamfunnet.

Hva vil være viktig for dere ansatte når prosessen med en ny direktør nå settes i gang?
John-Arne Røttingen har satt i gang mange endringer i Forskningsrådet. For å nevne noen: vi er under omorganisering, et av tre styrenivåer er borte, vi skal gå over til porteføljestyring, vi skal standardisere arbeidsprosesser og blant annet organisere arbeidet etter et sett standard prosjekttyper, og vi behandler søknader på nye måter. Flere av endringene er ikke landet. Jeg er veldig spent på hva det at han går av vil ha å si for disse prosessene. Og det vil være viktig for oss ansatte at hans etterkommer ikke umiddelbart setter i gang nye endringer. Det er også viktig at vedkommende tar hensyn til den avtalen vi har med ledelsen om at nedbemanning skal skje ved naturlig avgang. Dette prinsippet har hittil vært fulgt og garantert en lojal oppfølging av omorganiseringen og nedbemanningen fra fagforeningenes side.

Hva er de viktigste sakene for Forskerforbundet ved Forskningsrådet?
Lønns- og arbeidsvilkår. Vi forvalter større og større økonomiske midler til forskning og innovasjon hvert år. Samtidig effektiviserer vi, med standardisering av oppgaveløsning og bruk av kunstig intelligens blant annet. Men vi opplever også et økt arbeidspress. Siden 2016 har vi fått et kutt i virksomhetsbudsjettet og vi skal ved utløpet av 2021 ha redusert dagens om lag 460 årsverk til 425 årsverk. Det er viktig for oss tillitsvalgte at denne nedbemanning skal skje ved naturlig avgang, ikke oppsigelser.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Å ha muligheten til å representere medlemmene i prosesser og beslutninger i organisasjonen, slik at disse blir bedre. Som tillitsvalgt får man en bedre oversikt over organisasjonen og særskilt mulighet til medvirkning.

Og hva er det vanskeligste?
Siden jeg er ganske fersk er jeg ikke sikker, men jeg tror det kan være dobbeltrollen – som tillitsvalgt er man i enkelte situasjoner en likeverdig part med arbeidsgiver og i andre saker en motpart, og det er kanskje ikke alltid klinkende klart i hvilken av disse situasjonene man befinner seg. Vi tillitsvalgte er med på beslutninger, men det er ikke alltid mulig å vite hvordan de slår ut i en organisasjon i stadig endring, og om beslutningene er til de ansattes beste.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
Les avtaleverket. Ta de nettbaserte kursene som ligger i tillitsvalgtportalen, og hør med mer erfarne tillitsvalgte.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
Jeg opplever at Forskerforbundet tar godt vare på sine tillitsvalgte. Og omleggingen av kursene fra fossile til digitale – selv om det er gjort for å håndtere pandemien – gjør dem mer tilgjengelige. 

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
Samfunnsoppdraget vårt og kunnskapen i organisasjonen! Forskningsrådet bygger opp under en kunnskapsbasert samfunnsutvikling. Kunnskapen til alle de ansatte og viljen til å dele den er en enorm ressurs og et privilegium for oss som jobber i Forskningsrådet. Det finnes front line kunnskap – om alt fra nanoteknologi til verdensrommet via husdyrfor og skole – like ved der hver enkelt sitter i Forskningsrådet. Mitt håp er at endringene vi står i nå, og kravene til effektivitet, ikke ødelegger kulturen for samarbeid og kunnskapsdeling. Det er nemlig meget effektivt å dele kunnskap. Akkurat som medbestemmelse og trepartssamarbeidet er effektivt.

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: