Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Kristin Lofthus Hope, HVL

Midt i en stor omlegging til digital veiledning, undervisning og eksamen, skal Kristin Lofthus Hope og hennes kolleger ved Høgskulen på Vestlandet flytte inn i nytt bygg med «aktivitetsbaserte arbeidsplasser». Ukas tillitsvalgt har hatt en heftig vår.

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Navn: Kristin Lofthus Hope
Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet
Antall medlemmer: 616
Tariffområde: Stat
Tillitsvalgt siden: 2018

De ansatte ved HVL skal nå flytte inn i et splitter nytt bygg, med såkalt aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Hva tenker dine medlemmer om å arbeide i åpne kontorlandskap?
– Det er ikke tvil om at store og åpne kontorlandskap er en stor bekymring for mange. Vi har medlemmer som jobber på mange ulike måter, men vi har alle behov for å ha en arbeidsplass der vi kan få mulighet til å gjøre konsentrasjonsarbeid. Konseptet med aktivitetsbaserte arbeidsplasser som skal spare areal, ble besluttet av HVL-ledelsen uten diskusjon med ansatte og organisasjonene. Svært mange er bekymret for hvordan dette vil påvirke deres evne til å utføre arbeidet. Nå blir ikke aktivitetsbaserte arbeidsplasser innført ved åpningen av vårt nye flotte bygg på grunn av smittevernregler, men utsatt til «postkorona». Det kan stilles spørsmål ved om akademisk arbeid er forenlig med denne måten å organisere arbeidet på.

Hvordan merker dine medlemmer koronaepidemien?
– Denne våren har vært og er heftig! Stor digital omlegging av undervisning, veiledning, praksisgjennomføring, i tillegg til planlegging og gjennomføring av digitale eksamener. Praksis for studentene har vært krevende å gjennomføre i vår, og mange har jobbet mye for at studentene skal få gode nok tilbud. Det har vært krevende å ivareta studenter og kollegaer i en vanskelig tid der vi i tillegg jobber hjemmefra. Nå er vi midt oppi digitale eksamener, digitale møter og forberedelser for neste semester. I tillegg skal de fleste på campus Bergen flytte inn i nye kontorer og åpne landskap i løpet av juni. Det er ekstra vanskelig å flytte i koronatiden med hjemmekontor. Vi har fått egne tider og kohorter på fem i hver etasje som får komme tilbake på kontoret for å rydde og pakke.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
– Det beste er å ha kontakt med mange dyktige medlemmer, få innsikt i hvordan høgskolen styres og ledes, og å være med å påvirke vår arbeidshverdag i en mer positiv retning.

Og hva er det vanskeligste?
– Det er vanskelig å få tiden til å strekke til, særlig nå med Covid-19. Det kan være utfordrende å få gjennomslag for arbeidstakere sine synspunkter i en høgskole som har som mål å bli universitet innen kort tid.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
– Søk råd når du er usikker, og få hjelp av erfarne tillitsvalgte. Delta på kurs som Forskerforbundet arrangerer og ha en åpen holdning til å lære hva det innebærer å være tillitsvalgt.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
– Når tillitsvalgte søker støtte sentralt er det viktig at en responderer raskt og gir en rask avklaring. Dette vil lette det kompliserte og mangslungne arbeidet som tillitsvalgte gjør ute i organisasjonene. Kurs og samlinger hvor en deler erfaringer er en svært viktig del av støtteapparatet til Forskerforbundet som fungerer godt, men som også kan videreutvikles.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
– Jeg har kjekke og dyktige kollegaer som støtter hverandre. Latteren er ikke langt unna selv i en krevende tid med mange omlegginger i en fusjonsprosess. Samtidig er det å arbeide sammen med studenter om fag både utviklende og engasjerende. Vi er en høyskole i rask utvikling, og det er spennende og utfordrende å være med på denne reisen!

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: