Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Kari Alver, Folkehelseinstituttet

I den nye spalten "Ukas tillitsvalgt" løfter vi fram hverdagsheltene som bærer den norske modellen. Først ut er Kari Alver ved Folkehelseinstituttet, som representerer 313 medlemmer som opplever hektiske tider under koronaepidemien.

03.04.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt. 

Navn: Kari Alver
Arbeidssted: Folkehelseinstituttet
Antall medlemmer: 313
Tariffområde: Statlig
Tillitsvalgt siden: 2004

Hvordan merker dine medlemmer koronaepidemien?
Medlemmene våre merker epidemien på ulike måter. Noen er direkte involvert i håndtering av epidemien med et stort arbeidspress som har vart en stund. Andre bidrar til oppsummering av kunnskap, planlegging av forskningsprosjekter og -søknader knyttet til epidemien. I tillegg er det en dugnad i hele FHI for å avlaste og betjene korona-hotline, som er telefonstøtte til helsepersonell. Så mange på FHI er nå innrettet på koronarelatert arbeid. Samtidig tas det sikte på vanlig drift, og som for så mange andre skjer det nå i hovedsak fra hjemmekontorer. Hos oss er det imidlertid mange ansatte som har oppgaver av en slik art at de må utføres på arbeidsplassen.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det er veldig lærerikt og man blir involvert i mye, fra lønnsforhandlinger til konflikthåndtering. For meg er bidrag til medbestemmelse en motivasjon. Jeg synes det er viktig at saker belyses fra de ansattes synsvinkel før beslutninger tas. Det kjennes også motiverende når man kan bidra til gode og viktige løsninger for enkeltmedlemmer. 

Og hva er det vanskeligste?
FHI har vært gjennom store budsjettkutt og også nedbemanning, noe som har vært tunge prosesser. Det vanskeligste er imidlertid alvorlig arbeidsmiljøproblematikk og konfliktsaker. Sakene er også så forskjellige at både prosess og løsninger må tilpasses og krever mye hver gang. Men det oppleves meningsfullt å støtte medlemmer i slike situasjoner. Det gir innsikt i hvor mye et godt arbeidsmiljø betyr. 

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
For meg har det vært mest lærerikt å lære av erfarne tillitsvalgte. Utover det er kursene til Forskerforbundet svært nyttige, både på grunn av selve kursinnholdet og fordi man kommer i kontakt med tillitsvalgte fra andre arbeidsplasser. I tillegg har lokallagstyret på FHI vært viktig for meg, med mye kompetanse og erfaring å spille på. Det er også verdifullt å ha god dialog med tillitsvalgte i andre organisasjoner, det gir større gjennomslagskraft. Siden man som tillitsvalgt hele tiden står oppe i nye problemstillinger så får man ikke sjelden følelsen av å være fersk selv om man har vært tillitsvalgt en stund.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
Vi har benyttet oss av ressursene som finnes i Forskerforbundet og fått god hjelp på flere områder. I hastesaker, spesielt i vanskelige konfliktsaker, hadde vi kunnet ønsket raskere og mer tilgjengelig juridisk hjelp. I tillegg er det et jevnt behov for mer kompetanse og fordypning, så relevante kurs er viktig.  

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
Det beste med Folkehelseinstituttet er alle de engasjerte og kunnskapsrike menneskene som jobber der. Instituttet har viktige samfunnsoppdrag og vi som arbeider her føler vi bidrar med viktig kunnskap og råd til samfunnet.

  • Del denne siden: