Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Jo Asplin, Meteorologisk institutt

Ukas tillitsvalgt vet mer om sommerværet enn de fleste. Men han er først og fremst opptatt av å sikre et godt nybygg for sine medlemmer på Meteorologisk institutt.

25.06.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Navn: Jo Asplin
Arbeidssted: Meteorologisk institutt
Antall medlemmer: 177
Tariffområde: Staten
Tillitsvalgt siden: 2016

I år er det norgesferie for alle pengene, og noen millioner nordmenn følger værmeldingene til Meteorologisk institutt med argusøyne. Kan dere love oss fint vær i sommer?
Sommerværet er ofte vanskelig å varsle langt frem i tid, men det blir absolutt godværsperioder for de fleste i landet. Siden Norge er et langstrakt land med ulikt klima mellom nord og sør og øst og vest, må man tilpasse forventningene til den delen av landet man befinner seg i. Prognosene fra oss oppdateres flere ganger hver dag, så det er lett å holde seg oppdatert på hva som venter deg i sommer.

Hvordan har dine medlemmer merket koronapandemien?
Med få unntak (bl.a. varslingsmeteorologer i turnus) ble medlemmene sendt til hjemmekontor. Bruken av videomøter har for de fleste økt betydelig. Noen opplever dette som forstyrrende, mens andre mener det faktisk senker terskelen for å ta kontakt med flere kolleger enn ellers. I skrivende stund er det åpnet for at 25% av de ansatte kan få komme tilbake til det vanlige kontoret. MET opererer med minst like strenge smittevernstiltak som de helsemyndighetene anbefaler generelt. Dette skyldes at vi er definert som en virksomhet med kritisk samfunnsfunksjon.

Hva er de viktigste sakene for Forskerforbundet ved MET?
Den viktigste saken for øyeblikket er byggesaken i Oslo. Hovedbygget på Blindern skal renoveres, mens et mindre bygg skal erstattes av et nytt. Etter planen skal alt være ferdigstilt i løpet av 2-5 år og akkurat nå er vi i full gang med et forprosjekt for bl.a. å kartlegge måten vi jobber på i dag og måten vi ønsker å jobbe på i tiden fremover. Siden det er bestemt at Statsbygg skal overta bygningsmassen i Oslo, slår hele problematikken rundt åpne kontorlandskap og arealnorm nå inn med full kraft.

Som fagforening har vi forsøkt å holde Oslo-medlemmene orientert om prosessen for å sikre et bredt engasjement i saken. Heldigvis er ledelsen også opptatt av medbestemmelse og informasjon, noe som har resultert i at et stort mangfold av ansatte har anledning til å bidra med innspill gjennom bl.a. virtuelle workshops og fysiske befaringer hos ulike virksomheter. Det er lagt vekt på viktigheten av å la forprosjektet strekke seg utover i tid slik at ulike avveininger kan bli vurdert på en god måte. Hvilke kontorløsninger vi ender opp med vil være begrenset av både arealnorm og økonomi, men så langt tyder alt på at ledelsen er fullt klar over at svært mange ansatte (inkludert de fleste av Forskerforbundets medlemmer) er avhengige av et arbeidsmiljø som er godt tilrettelagt for konsentrert arbeid.

Av andre aktuelle saker nevnes i fleng: Ønske om å få tilbake gratis P-plasser for turnusmeteorologer i Bergen, oppsyn med bruk av midlertidige ansatte (trenden er at det øker jevnt og trutt, spesielt innen eksternt finansierte FoU-prosjekter) og avveining mellom automatisert og manuell kvalitetskontroll av utstedelse av farevarsler.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Som tillitsvalgt får man en gyllen mulighet til å bli godt kjent med virksomheten og hvordan beslutninger tas på ulike nivåer. Litt avhengig av hvor mye en gjør ut av det blir mange tillitsvalgte sakte men sikkert godt kjent med et bredt utvalg av ansatte på ulike nivåer. En effekt av dette er gjerne at man får øynene opp for behovene til andre grupper enn den man selv tilhører. Selv opplever jeg at dette virker svært positivt inn på min egen motivasjon for jobben, bl.a. gjennom en følelse av at vi tross alt er i samme båt.

Og hva er det vanskeligste?
Det mest problematiske for mitt vedkommende er at arbeidet som tillitsvalgt av og til kan virke forstyrrende på arbeidsflyten i de oppgavene man primært er ansatt for å utføre. Man vil jo helst utføre begge typer arbeid til punkt og prikke, men noen ganger må det foretas noen litt kjipe prioriteringer. I praksis går det som regel helt fint, for med årene har jeg vel blitt flinkere til å vite når noe er godt nok. Her ved MET er det heldigvis en god forståelse hos ledelsen om at tillitsvalgtarbeid er viktig og at tillitsvalgte på ingen måte oppleves som hår i suppen, snarere tvert imot.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
Gå på så mange FF-kurs som mulig. Selv har jeg hatt stort utbytte av de aller fleste av disse kursene. I tillegg til det faglige innholdet, styrker disse kursene følelsen av at man har noen i ryggen. Sett deg inn i hovedavtalen for ditt tariffområde og forsøk å finne ut hvordan medbestemmelse praktiseres i din virksomhet. Engasjer deg og still gjerne mange spørsmål. Engasjerte og skolerte tillitsvalgte blir ofte lyttet til, spesielt hvis de er konstruktive og ikke bare fremstår som rabulister. Sørg for å informere medlemmene godt. F.eks. settes uoffisielle referater fra IDF-møter pris på av mange av våre medlemmer. Og legg vekt på et godt og respektfullt forhold til arbeidsgiver. Tillit hos arbeidsgiver er ofte like viktig som tillit hos medlemmene.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
Vær tilgjengelige for spørsmål - både store og små. Det er viktig for nye tillitsvalgte å raskt få en følelse av hvilket støtteapparat man har i ryggen - både lokalt og sentralt. Fortsett med de gode kursene som allerede gis. Øk gjerne kapasiteten. Sørg for at terskelen blir så lav som mulig for å delta på kurs. Hva med å splitte opp i flere, kortere kurs med mer spissede temaer? Da vil kanskje flere ha anledning til å kunne delta?

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
MET er et sted med historisk sus og en viktig institusjon i det norske samfunn i over 150 år. Samtidig som vi har en stolt tradisjon å forvalte, er det viktig med jevnlig teknologisk fornyelse for å holde oss relevante. Vi er et IT-tungt miljø og som IT-utvikler opplever jeg at vi får gode muligheter til å eksperimentere med nye teknologier. Det er stor grad av frihet under ansvar og mange har nok en følelse av at ambisjonene til tider overgår tilgjengelige ressurser. Takket være et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid med respekt for hverandres styrker og svakheter, er vi i praksis likevel i stand til å takle utfordringer som jevnlig dukker opp.

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: