Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Hugues Verdure, UiT Norges arktiske universitet

Lokallagsleder Hugues Verdure kjemper for at medlemmene ved UiT Norges arktiske universitet fortsatt skal kunne velge rektor.
– Et spørsmål om autonomi og demokrati, mener han.

22.05.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Navn: Hugues Verdure
Arbeidssted: UiT Norges arktiske universitet
Antall medlemmer: 1129
Tariffområde: Staten
Leder av lokallaget ved UiT siden 2016

Debatten raser ved Universitetet i Tromsø – skal rektor velges eller ansettes. Hvorfor er dette et så viktig spørsmål for dere i lokallaget?
Autonomi og demokrati er nøkkelord her. Ansatt rektor betyr ekstern styreleder oppnevnt av departementet. Vår autonomi, allerede begrenset av budsjett og tildelingsbrev fra departementet, blir da enda mer begrenset. En undersøkelse fagforeningene gjennomførte i mai, viste at de ansatte fortsatt ønsker å velge sin rektor. Å kunne velge blant rektorkandidater med et program, gir en mulighet for ansatte og studenter å velge retningen UiT skal gå i. Dette er ikke mulig med en ansatt rektor, hvor ansattelsesprossessen skjer i lukkede fora.

Dessuten har de valgte rektorene ved UiT vist seg å være kompetente rektorer som har løftet UiT betraktelig siden universitetet ble født for litt over 50 år siden. Og vi ser at når det er et reelt valg, så er valgdeltagelsen ganske god blant de ansatte. 

Hvordan merker dine medlemmer koronaepidemien?
Det ble en tøff overgang fra en vanlig arbeidshverdag til en digital hverdag. Det er ikke bare bare å gjennomføre all undervisning, møter, saksbehandling, eksamen og forskning digitalt hjemmefra. Mange reiser og arrangementer ble avlyst eller flyttet til digitale flater. Men våre medlemmer har vist at de er utrolig omstillingsdyktige.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Mange aspekter er veldig gode, men hvis jeg skulle velge ett, ville det vært alle de interessante menneskene jeg får muligheten til å treffe og/eller jobbe sammen med. Enten det er medlemmer, arbeidsgivere, tillitsvalgte i andre foreninger ved UiT, eller andre tillitsvalgte i Forskerforbundet.

Og hva er det vanskeligste?
Det vanskeligste er den konstante skyldfølelsen av å måtte prioritere mellom min vanlige jobb og tilltsvalgtjobben.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
Ta de veldig gode kursene som sekretariatet tilbyr, og ikke nøl med å ta kontakt med andre tillitsvalgte!

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
Forskerforbundet har mange veldig gode kurs. Men det kunne vært fint med flere kurs rettet mot mer erfarne tillitsvalgte.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
På grunn av korona, jobber jeg i huset mitt nå. Det er rolig og har fantastisk utsikt!

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: