Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Bente Ovedie Skogvang, HINN

Denne uka fikk Høgskolen i Innlandet nei på sin universitetssøknad. Bente Ovedie Skogvang forteller om en krevende prosess – og et håp om akkreditering innen kort tid. Hun er ukas tillitsvalgt.

12.06.2020

Foto: Høgskolen i Innlandet

(Foto: Høgskolen i Innlandet)

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt.

Navn: Bente Ovedie Skogvang
Arbeidssted: Høgskolen i Innlandet (HINN)
Antall medlemmer: 278
Tariffområde: Staten
Tillitsvalgt siden: Styremedlem i Høgskolen i Hedmark (HIHM) fra 2006-2012 og hovedtillitsvalgt i HIHM 2014-2016, nestleder i den fusjonerte Høgskolen i Innlandet 2016-2019, hovedtillitsvalgt for hele HINN siden mars 2019.

Nylig ble det klart at Høgskolen i Innlandet fikk nei på sin universitetssøknad, og HINN fikk også avslag i NOKUTs styremøte 11. juni. Hvordan er det for de ansatte å stå midt oppe i en søknadsprosess som aldri kommer i mål?
– Dette har vært en krevende prosess der vi har gått mange runder og der mange av Forskerforbundets medlemmer har stått på i arbeidet med søknaden til NOKUT, parallelt med ordinære oppgaver. Samtidig er vi relativt nyfusjonert og har jobbet med å skape en felles institusjon. Her har vi også hatt dialog med andre i tilvarende situasjon, blant annet Høgskulen på Vestlandet, OsloMet og USN. Som tillitsvalgt har det vært ekstra viktig å stå på for å sikre de ansattes rettigheter og ikke minst å jobbe for forutsigbare hverdager for Forskerforbundets medlemmer.

Men det virker som universitetsdrømmen lever videre?
– Ja, HINN har fått et avslag, men samtidig har NOKUT invitert til en konstruktiv dialog om hvordan vi kan oppfylle de tre kriteriene vi «ikke bestod», og vi har som målsetting å oppnå en akkreditering som universitet innen rimelig kort tid.

Hvordan har dine medlemmer merket koronapandemien?
– Det har vært krevende for mange å jobbe hjemmefra og særlig for de med små barn og utfordrende hjemmesituasjoner på andre måter. Parallelt har vi medlemmer som stortrives på hjemmekontoret, og flere sier de får bedre tid til FoU, samt at vi alle har tatt kvantesteg i den digitale verden på kort tid. Noen av våre medlemmer som selv har helseutfordringer og dermed er sårbare dersom de skulle bli smittet av COVID-19 har også et sterkt ønske om fortsatt å kunne jobbe hjemmefra.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Jeg er genuint opptatt av å ivareta de ansattes situasjon og liker å ta i et tak for andre. Det er veldig positivt å kunne ha innflytelse og påvirke de ansattes arbeidssituasjon til det bedre i samarbeid med medlemmer, styret, andre tillitsvalgte og i tett dialog og forhandlinger med høgskolens ledelse. Det var blant annet utrolig bra å sammen med de andre fagforeningene ved HINN vinne fram i Statens lønnsutvalg om at en gjennom lønnsforhandlinger ikke kan endre stillingskode og dermed omgå kravet om ekstern utlysning av lederstillinger. Dette er en prinsipielt viktig sak for hele akademia, da lederstillinger skal utlyses.

Og hva er det vanskeligste?
– Det er vanskelig å stadig oppleve at våre medlemmer sakker akterut i lønnsutviklingen. Samtidig er FoU-tida presset og mange av våre medlemmer må jobbe mye gratis på kvelder og helger som de ikke får lønn for. Det oppleves som ekstra krevende når lederlønningene stadig økes til nye høyder, mens vi for andre medlemmer må «krangle om knapper og glansbilder».

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
For det første: Lær deg regelverket i arbeidslivet, som Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) så snart som mulig og gå på Forskerforbundets kurs for tillitsvalgte. Her kan du skaffe deg et nettverk og dele erfaringer som gjør deg tryggere i rollen. For det andre: Delta og bidra i å utvikle et godt medbestemmelsesorgan både på institusjons- og fakultetsnivå (IDF og ID-møter), og stå på krava med utgangspunkt i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. For det tredje: Snakk med andre tillitsvalgte og spør andre både i egen fagforening og andre erfarne ved din institusjon. Gjennom samarbeid med andre fagforeninger og på tvers i akademia blir du tryggere i rollen, og det er også lettere å få gjennomslag for bedrede kår for våre medlemmer.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
Skape et nettverk på tvers innen universitets- og høgskolesektoren der høgskoler og universiteter har felles sektorseminarer. Vi møter de samme utfordringene og kan lære av hverandre. Høgskolen i Innlandet tilhører i dag høgskolesektoren som er redusert til et fåtall institusjoner, slik at det trengs nytenkning på tvers for å revitalisere vår organisasjon i takt med utviklingen i akademia. I tillegg er det viktig å tilby kurs både av kortere og lengre varighet, samt digitale kurs, slik at flere blir skolert i rollen som tillitsvalgt. Forbundet tilbyr allerede mange gode kurs, men utfordringen er ofte å få frigjort tid til å delta på disse. Kanskje kan kortere, modulbaserte og digitale kurs bidra her?

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
Høgskolen i Innlandet er en mangfoldig og spennende institusjon å jobbe i etter fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Jeg har masse spennende kollegaer og vi får til mye bra og har det artig i lag både jobbmessig og sosialt.

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: