Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Belinda Eikås Skjøstad, Universitetet i Oslo

Koronakrisen har gjort at stipendiater og postdoktorer forsinkes i arbeidet sitt. Belinda Eikås Skjøstad engasjerer seg for å sikre utrygge medlemmer retten til forlengelse.

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt. 

Navn: Belinda Eikås Skjøstad
Arbeidssted: Universitetet i Oslo
Antall medlemmer: 2046
Tariffområde: Staten
Tillitsvalgt siden: 2007

Hvordan merker dine medlemmer koronapandemien?
Utover isolasjon på hjemmekontor som mange sliter med, merker vi et økt press på omstilling til digital undervisning. Det er krevende å tenke på at dette kanskje vil fortsette langt utover høsten. Mange forskere lurer også på når de kan få komme tilbake til campus, men foreløpig har få tilgang til bygninger. 

Stipendiater og postdoktorer henvendte seg ellers tidlig til oss med uro knyttet til forsinkelse. Partene på UiO kom fram til retningslinjer som skulle sikre forlengelse for denne gruppen. Likevel opplevde vi nylig at dette kan bli styrt av enkelte institutters dårlige økonomi, som i så fall vil være uholdbart. Etter at stipendiater og vi var ute i media om saken, kan det virke som at viljen nå er større til å prøve å løse denne økonomiske utfordringen. 

Videre er vi svært bekymret for postdoktorstillinger. Her gir UiO et signal om at de kanskje ikke vil få vurdert forlengelse. Det går ut over den enkelte forskers karriere hvis prosjektene ikke fullføres og de ikke får publisert artikler. Både utdanningsstillinger og kvalifiseringsstillinger må kunne forlenges ved behov, og det vil Forskerforbundet fortsette å jobbe med. 

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det beste er å hjelpe de som opplever urettferdighet til å finne løsninger. Det kjennes også godt å kunne påvirke på vegne av større grupper, slik som nå i krisetider. Det handler om å bruke avtaleverk, regelverk og lover, og i tillegg være kreativ og reflektert på vegne av medlemmene.

Og hva er det vanskeligste?
Når ledelsen ikke informerer tillitsvalgte om viktige saker blir det vanskelig. Da gjelder det raskt å minne om retten til medbestemmelse. Likevel hender det at ledelsen ikke ser hva dette kan innebære på sikt for de ansatte. 

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
Jeg anbefaler å starte kursing i avtaleverk raskt, og å være ryddig og konstruktiv overfor ledelsen. Et tips kan være å «henge seg på» en mer garvet tillitsvalgt. Selv hadde jeg Torill Rolfsen som mentor fra 2007, og Kristian Mollestad har hele veien betydd mye for meg i den type opplæring som ikke kan plukkes opp på kurs.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
Forskerforbundet er spesielt dyktige til å ta vare på sine tillitsvalgte, og det å samles ofte er viktig, kjenne på fellesskapet, enten det er på kurs, eller via jevnlige tillitsvalgtlunsjer. 

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
UiO har kommet langt når det gjelder avvikling av lønnsforhandlinger og IDF-møter, og partssamarbeid står hele tiden i fokus. Noe vi er særlig glad for, er rektors initiativ til prosjektarbeid med oss knyttet til reduksjon av midlertidighet. I etterkant av prosjektarbeidet ble tiltak vedtatt, og det jobbes bl.a. med rutinemessig omgjøring til faste stillinger for forskere på eksterne midler og som passerer tre års ansiennitet. Det motiverer meg for å bidra til løsninger i ulike saker!

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: