Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ukas tillitsvalgt: Atle Blomgren, NORCE

Ukas tillitsvalgt fikk ledelsen til å trekke tilbake permitteringsvarsler. Møt Atle Blomgren, tillitsvalgt for 160 medlemmer ved forskningsinstituttet NORCE.

24.04.2020

De tillitsvalgte er selve ryggraden i Forskerforbundet. I spalten «Ukas tillitsvalgt» løfter vi frem hverdagsheltene som gjennom trepartssamarbeidet får den norske samfunnsmodellen til å gå rundt. 

Navn: Atle Blomgren
Arbeidssted: NORCE
Antall medlemmer: 160
Tariffområde: Abelia
Tillitsvalgt siden: 2016

Hvordan merker dine medlemmer koronapandemien?
For det første gjennom en permitteringsprosess, som heldigvis ser ut til å bli mindre omfattende enn opprinnelig annonsert. For det andre gjennom stenging av kontorer og utstrakt bruk av hjemmekontor, med tilhørende lynkurs i videokonferanseverktøy.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det er tilfredsstillende å kunne bidra som en slags ombudsmann for de ansatte. I NORCE er det i tillegg veldig positivt at vi har klart å få til et tett samarbeid mellom alle de 9 (!) fagforeningene. Vi har også etablert gode rutiner for samarbeid mellom fagforeningene og ledelsen. Det er absolutt interessant å komme så tett på ledelsen i selskapet.

Og hva er det vanskeligste?
Til tider kan det ta veldig mye tid. I tillegg er det unektelig et problem at vi ofte kommer borti juridiske forhold som vi aldri før har jobbet med. Da er det godt å kunne benytte seg av ressurser sentralt.

Hva er dine beste tips til ferske tillitsvalgte?
Snakk med folk på alle nivå i organisasjonen, sett deg inn i så mange forhold som mulig. Aksepter at dette vil være en læringsprosess hvor du vil måtte opparbeide kunnskap gradvis.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å ta enda bedre vare på sine tillitsvalgte?
Vi opplever god oppfølging fra sentralt hold. Men vi opplever nok at Forskerforbundet kunne hatt litt mer fokus på forholdene i privat sektor generelt og instituttsektoren spesielt.

Til slutt: Si noe fint om stedet der du jobber!
NORCE er resultatet av fusjonen mellom IRIS (Stavanger og Bergen), Uni Research (Bergen), CMR (Bergen), Agderforskning (Kristiansand), Teknova (Kristiansand og Grimstad) og NORUT (Tromsø, Alta og Narvik), og har kun eksistert i rundt to år. Den pågående fusjonsprosessen tærer kraftig på både ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Men når ting begynner å roe seg, har NORCE alle muligheter til å bli et av Norges aller viktigste tverrfaglige institutt med forskning innen både energi/olje, teknologi, samfunn, klima, helse og biomiljø.

Forskerforum: Norce permitterte forskere for å spare penger. Forskerforbundet fikk instituttet til å snu, sier tillitsvalgt.

Les flere intervjuer i serien «Ukas tillitsvalgt» her

  • Del denne siden: