Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Representantskapet

Organisasjonens øverste organ er Representantskapet som møtes hvert tredje år. Representantskapet vedtar bl.a. arbeidsprogram, regnskap og budsjett for Forskerforbundet, og velger forbundets hovedstyre.

Alle lokallag i Forskerforbundet kan sende representanter til representantskapsmøtet.

Neste representantskapsmøte arrangeres 16.–17. oktober 2018 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Innkalling til møtet sendes ut 21. august (8 uker før møtet).

Representantskapsmøtet 2015

Det ble sist arrangert møte i Forskerforbundets Representantskap 20.–21. oktober 2015. Representantskapsmøtet 2015 valgte Hovedstyre og Landsråd for perioden 2016–2018 og vedtok arbeidsprogram, kontingentsatser og budsjett for 2016–2018.

Pressemelding: De skal lede Forskerforbundet

Resolusjon: Solidaritet med flyktningene

Valgkomiteen 2016–2018

Vedtekter for Forskerforbundet, gjeldende fra 21. oktober 2015

Verdiplattform 2016–2018 (pdf)

Arbeidsprogram 2016–2018 (pdf)

Kontingentsatser 2016–2018

  • Del denne siden: