Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning og høyere utdanning som innehar en vitenskapelig, administrativ eller annen faglig stilling som krever høyere utdanning. Vi tilbyr også studentmedlemskap og pensjonistmedlemskap.

Forskerforbundet ved UNN HF organiserer idag en bred gruppe ansatte (Forskere, kliniske ernæringsfysiologer, administrativt ansatte, ledere, rådgivere, overingeniør, avdelingsingeniør, yrkeshygienikere, spesialkonsulenter osv). Vi er over 135 medlemmer fordelt på de fleste klinikker og stabsfunksjoner og har selvstendig forhandlingsrett og egen overenskomst med Helseforetaket. 

Lokallaget:

Styret Foretakstillitsvalgt: Elizaveta Igumnova, Diagnostisk klinikk
Styreleder Helene Viktoria Mikkelsen, Kvalitets-og utviklingssenteret
Styremedlem   Merethe Larsen, Kvalitets-og utviklingssenteret
Styremedlem Elisabeth Jarhelle, Barne- og ungdomsklinikken
Varastyremedlem -----
Styremedlem -----
Plasstillitsvalgte Nasjonalt senter for e-helseforskning Gunn-Hilde Rotvold
  Barne- og ungdomsklinikken  -----
  Diagnostisk klinikk  -----
  Hjerte-lungklinikken  -----
  Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklnikken  -----
  Kvalitets- og utviklingssenteret  -----
  Medisinsk klinikk  -----
  NOR klinikken  -----
  Operasjons- og intensivklinikken  -----
  Psykisk helse- og rusklinikken  -----
  Stabssenteret  -----

Reisestipend

Medlemmer kan søke om støtte til deltagelse på vitenskapelige og faglige konferanser/kurs (se relatert informasjon).

Arrangementsstøtte

Medlemmer kan søke om støtte til arrangement som fremmer godt miljø, det bør være et faglig program og bespisning kan inngå. Arrangementet kan gjerne bidra til rekrutering av nye medlemmer eller gi informasjon i forbindelse med arbeidsmessige forhold (se relatert informasjon).

Arbeidsprogram

kommer

Diverse Lenker