Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning og høyere utdanning som innehar en vitenskapelig, administrativ eller annen faglig stilling som krever høyere utdanning. Vi tilbyr også studentmedlemskap og pensjonistmedlemskap.

Forskerforbundet ved UNN HF organiserer idag en bred gruppe ansatte (Forskere, kliniske ernæringsfysiologer, administrativt ansatte, ledere, rådgivere, overingeniør, avdelingsingeniør, yrkeshygienikere, spesialkonsulenter osv). Vi er over 131 medlemmer fordelt på de fleste klinikker og stabsfunksjoner og har selvstendig forhandlingsrett og egen overenskomst med Helseforetaket. 

Lokallaget:

Styret Foretakstillitsvalgt: Merethe Larsen, Forskning og utdanningssentret
Styreleder Merethe Larsen, Forskning og utdanningssentret
Styremedlem   Maria Östensson, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Styremedlem Torgil Vangberg, Diagnostisk klinikk
Styremedlem Wenche Gressnes, NOR-klinikken
Varastyremedlem Helene Viktoria Mikkelsen, HelseNord IKT
Plasstillitsvalgte Nasjonalt senter for e-helseforskning Gunn-Hilde Rotvold
  Medisinsk Genetikk  Marijke Van Ghelue
  KORUS  Trude Aalmen
  PET sentret  Kristin Andersen
  Erinæringssentret  Wenche Mathilde Johnsen
  RVTS  Kirsten Eriksen
  Medisinsk klinikk  -----
  NOR klinikken  -----
  Operasjons- og intensivklinikken  -----
  Psykisk helse- og rusklinikken  -----
  Stabssenteret  -----

Reisestipend

Medlemmer kan søke om støtte til deltagelse på vitenskapelige og faglige konferanser/kurs (se relatert informasjon).

Arrangementsstøtte

Medlemmer kan søke om støtte til arrangement som fremmer godt miljø, det bør være et faglig program og bespisning kan inngå. Arrangementet kan gjerne bidra til rekrutering av nye medlemmer eller gi informasjon i forbindelse med arbeidsmessige forhold (se relatert informasjon).

Arbeidsprogram

kommer

Diverse Lenker