Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning og høyere utdanning som innehar en vitenskapelig, administrativ eller annen faglig stilling som krever høyere utdanning. Vi tilbyr også studentmedlemskap og pensjonistmedlemskap.

Forskerforbundet ved UNN HF organiserer idag en bred gruppe ansatte (Forskere, kliniske ernæringsfysiologer, administrativt ansatte, ledere, rådgivere, overingeniør, avdelingsingeniør, yrkeshygienikere, spesialkonsulenter osv). Vi er over 143 medlemmer fordelt på de fleste klinikker og stabsfunksjoner og har selvstendig forhandlingsrett og egen overenskomst med Helseforetaket. 

Lokallaget:

Styret Foretakstillitsvalgt: Elizaveta Igumnova, Diagnostisk klinikk
Styreleder Line Linstad, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Styremedlem   Helene Viktoria Mikkelsen, Kvalitets-og utviklingssenteret
Styremedlem Anne Granstrøm, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Styremedlem og Kasserer Tone Friis Aune, Diagnostisk klinikk
Styremedlem -----
Plasstillitsvalgte Nasjonalt senter for e-helseforskning  Alexandra Makhlysheva
  Barne- og ungdomsklinikken  -----
  Diagnostisk klinikk  -----
  Hjerte-lungklinikken  -----
  Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklnikken  -----
  Kvalitets- og utviklingssenteret  -----
  Medisinsk klinikk  -----
  NOR klinikken  -----
  Operasjons- og intensivklinikken  -----
  Psykisk helse- og rusklinikken  -----
  Stabssenteret  -----

Vedtekter

kommer

Arbeidsprogram

kommer

Diverse Lenker