Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tillitsvalgte fakultet/enheter

BFE-fak.    
Jacques Godfroid

775 25214

Babak Ghassim

 776 20816


TMU
 
Stephen Wickler 776 45081
Anja Niemi 776 45026

NT-fak.
 
Trine Lydersen 776 60532
Jens Andres Terum 77660785
     
IVT-fak.    
Tore H. Johansen (Narvik)  769 66317

UB
 
Frode Nilsen  776 46606
Vibeke Bårnes 776 45321

HSL-fak.
 
Veronica Bergan 776 60466
Gøril Figenschou (Alta) 784 50117
Anne Charlotte Solheim (Alta)    
     
ADM  
Steinar Martin Paulsen 776 44504
Nils Christian Fareth 776 46430

Kunstfak.
 
Michael Strobelt 776 60543

Helsefak.
 
Marcela Douglas 776 46471
John Vegard Bjørklund 776 46773
Terje Øien Thomsen (Harstad) 770 58135
Astrid Gramstad 776 60621
Leif Lysvik (Harstad) 770 58310

 

Fakultetsstrukturen
* Det helsevitenskapelige fakultet
* Fakultet for naturvitenskap og teknologi
* Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
* Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
* Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
* Det juridiske fakultet
* Det kunstfaglige fakultet
 
Administrasjon
Tromsø museum
Universitetsbiblioteket