Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tillitsvalgte fakultet/enheter

Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag    
Ingrid Frenning (campus Tromsø)

776 60432
BFE    
Ingrid Jensvoll (AMB) 776 46880
Jacques Godfroid (AMB)   775 25214

TMU
 
Stephen Wickler 776 45081
Anja Niemi 776 45026

NT
 
Trine Lydersen 776 60532
IVT    
Tore H. Johansen (campus Narvik)  769 66317

UB
 
Frode Nilsen  776 46606
Vibeke Bårnes 776 45321

HSL
 
Veronica Bergan 776 60466
Gunhild Hoogensen Gjørv 776 45593
Gøril Figenschou    784 50117
Vernepleie    
Terje Thomsen  770 58135
Leif Lysvik  770 58310
ADM  
Steinar Martin Paulsen 776 44504
Nils Christian Fareth 776 46430

Kunstfak
 
Michael Strobelt 776 60543

Helsefak
 
Marcela Douglas  776 46471
John Vegard Bjørklund  776 46773
Synnøve Vestly (campus Harstad)    770 58334
Astrid Gramstad 776 60621

 

Fakultetsstrukturen
* Det helsevitenskapelige fakultet
* Fakultet for naturvitenskap og teknologi
* Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
* Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
* Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
* Det juridiske fakultet
* Det kunstfaglige fakultet
 
Administrasjon
Tromsø museum
Universitetsbiblioteket