Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokale særavtaler

Lokale særavtaler ved UiS.

Særavtaler UiS
Beskrivelse
Referanse
Ved opprykk til førsteamanuensis/ førstestilling, 4 ltr

Etter intern høring og drøfting med de tillitsvalgte har universitetsledelsen fastsatt følgende retningslinjer for lønnsplassering ved kompetanseopprykk:
"Ansatte ved Universitetet i Stavanger som får personlig opprykk til førsteamanuensis, førstelektor eller førstebibliotekar innplasseres med fire lønnstrinn i lønnsopprykk og ikke lavere enn lønnstrinn 59. Dette gjelder for de som får opprykk med virkning fra og med 1. juni 2009. Minimums lønnstrinn justeres i samsvar med eventuelle sentrale justeringsforhandlinger. Ordningen med lønnsopprykk ved overgang fra stilling som førstelektor til førsteamanuensis oppheves fra 1. juni 2009."

Internt notat av 13.5.2009
Ved opprykk til professor, 5 ltr.
Etter intern høring og drøfting med de tillitsvalgte har universitetsledelsen fastsatt følgende retningslinjer for lønnsplassering ved kompetanseopprykk til professor:
"Ansatte ved universitetet som får personlig opprykk til professor etter kompetanse innplasseres med fem lønnstrinn i lønnsopprykk og ikke lavere enn lønnstrinn 68. Dette gjelder for de som søker opprykk med virkning fra 15.09.2006. Minimums lønnstrinn justeres i samsvar med eventuelle sentrale justeringsforhandlinger."
 
Minimum lønnstrinnsplassering er fra 01.07.2008 justert til lønnstrinn 69.
Internt notat av 7.5.2007
Ved opprykk til dosent, 5 ltr.
Etter intern høring og drøfting med de tillitsvalgte har universitetsledelsen fastsatt følgende retningslinjer for lønnsplassering ved personlig opprykk til dosent:
"Ansatte ved Universitetet i Stavanger som får personlig opprykk til dosent etter kompetanse innplasseres med fem lønnstrinn i lønnsopprykk og ikke lavere enn lønnstrinn 68. Dette gjelder fra opprykksordningen ble innført, dvs 20. juni 2007. Minimums lønnstrinn justeres i samsvar med eventuelle sentrale justeringsforhandlinger."
 
Minimum lønnstrinnsplassering er fra 1.7.2008 justert til lønnstrinn 69.
Internt notat av 14.3.2008
Lønn til rektor/prorektor
 
Lønnstillegg til prodekan Særavtale om lønnstillegg for dem som innehar prodekanfunksjonen. Protokoll av 15.04.2015
Avtale mellom UiS ved arbeid sammen med IRIS Særavtale om lønnstillegg for oppdragsvirksomhet i eksternt finansierte prosjekter gjennom IRIS.
Protokoll av 20.12.2011
Feltarbeid Arkeologisk Museum
Ved UiS er det inngått egen avtale om kostgodtgjøring og nattillegg for midlertidig ansatte som skal utføre feltarbeid av varighet på inntil 12 måneder. Avtalen omfatter ikke ansatte som har feltarbeid som del av arbeidsplikten. Protokoll av 15.03.2011
EVU-oppdrag
Foreliggende særavtale skal bidra til å øke forelesernes engasjement for deltakelse i EVU-aktiviteter. Avtalen innfører således en incitamentsordning for ansattes deltakelse. Protokoll av 20.12.2011
Forskningsproduksjon ved noen sentre/ innovasjon. Gjedebofondet.    
  • Del denne siden: