Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2.5.3

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag etter HTA punkt 2.5.3

Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.
For å fremme krav etter HTA pkt 2.5.3 må du oppfylle ett av følgende vilkår:

2.5.3 1a) Det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ansattes lønn.
  1b) Det er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering.
  1c) Det er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.
2.5.3 2 Dersom du har gjort en ekstraordinær innsats som kjennetegnes av at du har hatt arbeidsoppgaver som ligger langt utover det som vanligvis kan forventes i din stilling (eks etter endt instituttlederperiode, ledet tunge prosesser med mer)
2.5.3 2 Dersom det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel ved tilbud om ny jobb).
2.5.3 3 Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn.

2.5.3-krav kan sendes inn fortløpende til lokallagsleder.

Forskerforbundet viser til sentrale og lokale føringer for 2.5.3-krav.

  • Del denne siden: