Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medlemskurs

OU-kurs våren 2019: Datoer kommer snart!

Vi planlegger kurs for våre medlemmer i konflikthåndtering og karriereutvikling/søknader om opprykk.


 

Tidligere avholdte OU-kurs

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Foretaksmodellen

Regjeringen legger foretaksmodellen død.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at universitetene og høyskolene i dag har utvidede fullmakter og stor grad av frihet. De skriver videre at mulighetsstudien viser at endringer i tilknytningsform på enkelte områder vil kunne styrke institusjonenes autonomi, men at det er uklart om endringen vil bidra til økt kvalitet eller effektivitet.

Det pekes på andre og mer hensiktsmessige muligheter, for eksempel å gjøre justeringer eller endringer innenfor dagens system. Det er fortsatt viktig for meg å styrke autonomien til universiteter og høyskoler, og jeg vil derfor vurdere de ulike alternativene nærmere og komme tilbake til hvordan de eventuelt bør følges opp, sier statsråden i pressemeldingen.

 

Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S. Frist for innspill til veilederen for implementering av Plan S er 1. februar 2019.

Forskerforbundet sender med dette Veilederen for implementering av Plan S på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger. Frist for innspill er tirsdag 22. januar.

Vi ber om tilbakemelding på:

·      Målet om krav om umiddelbar åpen tilgang uten sperrefrist

·      Kravet om fortrinnsvis å benytte Creative Common lisens CC BY 4.0

·      Mulige konsekvenser for publiseringskostnader

·      Behov for overgangsordninger – hva og hvordan

·      Mulige konsekvenser for kvalitetssikring av forskningspublikasjoner

·      Mulige konsekvenser for internasjonalt forskningssamarbeid

·      Tidslinje for implementering – bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020 eller for utlysninger fra og med 1/1 2020

Høringssvar kan sendes direkte til Forskerforbundet.

Si nei til åpent kontorlandskap!

Se mer informasjon hos Forskerforbundet: Utforming av arbeidsplasser
Om du vil, kan du signere oppropet: Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning.
Klikk her:

 

UiS

Forskerforbundet ved UiS

Forskerforbundet ved UiS ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har medlemmer fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med 22 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

På disse sidene finner du kontaktinformasjon til lokallagsstyret, informasjon om aktuelle arrangementer og referat fra styremøtene i lokallaget.

Kontakt oss:

FFUiS v/ Åge Hultgren
Tlf 51 83 36 04, mobil 913 96 659
E-post