Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medlemskurs

OU-kurs våren 2019:

15.mai:Karriereutvikling og opprykksmuligheter ved UiS. Victoria hotel kl. 14:00-18:00, med middag etterpå.

Tidligere avholdte OU-kurs

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Åpent kontorlandskap

Arbeidstilsynet har laget en rapport, hvor de påviser at det å arbeide i åpent kontorlandskap, fører til høyere sykefravær. Se også presseoppslag fra Malmø, hvor ledelsen innrømmer at det åpne kontorlandskapet ved Høgskolan i Malmø ikke fungerer etter planen. To år etter åpningen skal signalbygget Niagara bygges om.

Årsmøte

Årsmøtet i Forskerforbundet v/UiS var torsdag 14.mars. Årsmøtet godkjente regnskap, budsjett og arbeidsprogram og valgte tillitsvalgte for de ulike enhetene for perioden 01.08.19-10.08.21. Arbeidsprogrammet for 2019-2020 kan leses her.

Si nei til åpent kontorlandskap!

Se mer informasjon hos Forskerforbundet: Utforming av arbeidsplasser
Om du vil, kan du signere oppropet: Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning.
Klikk her:

 

UiS

Forskerforbundet ved UiS

Forskerforbundet ved UiS ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har medlemmer fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med 22 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

På disse sidene finner du kontaktinformasjon til lokallagsstyret, informasjon om aktuelle arrangementer og referat fra styremøtene i lokallaget.

Kontakt oss:

FFUiS v/ Åge Hultgren
Tlf 51 83 36 04, mobil 913 96 659
E-post