Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Julemøte

Velkommen til julemøte! Det finner sted torsdag 5.desember på Atlantic hotell kl. 14:15.

Innledere: leder av Forskerforbundet Guro Lind, rektor ved UiS, Klaus Mohn, professor ved UiS, Kjell Hausken, forskningsdirektør ved UiS, Troels Gyde Jacobsen.

Programmet avsluttes med julemiddag kl. 18.

VELKOMMEN!

Lokale lønnsforhandlinger 2019

Det er blitt gjennomført lokale lønnsforhandlinger i staten. For medlemmer av Forskerforbundet er virkningsdato 1. juli 2019. 

I avtalene med LO Stat, UNIO og YS Stat ble det med virkning fra 1.mai 2019 gitt et generelt tillegg på A-tabellen fordelt på følgende vis:
ltr 19 - 46: 1,35% 
ltr 47 -  63: 1,55%  
ltr 64 – 101: 1,35% 
som betyr en reallønnsvekst for våre medlemmer.

I tillegg ble det satt av det 1.24% av lønnsmassen til lokale forhandlinger.

Forhandlingene ble ferdig 31. oktober. Alle som har sendt inn krav, skal ha fått beskjed om resultatet fra sin nærmeste leder.

Åpent kontorlandskap

Arbeidstilsynet har laget en rapport, hvor de påviser at det å arbeide i åpent kontorlandskap, fører til høyere sykefravær. Se også presseoppslag fra Malmø, hvor ledelsen innrømmer at det åpne kontorlandskapet ved Høgskolan i Malmø ikke fungerer etter planen. To år etter åpningen skal signalbygget Niagara bygges om.

Årsmøte

Årsmøtet i Forskerforbundet v/UiS var torsdag 14.mars. Årsmøtet godkjente regnskap, budsjett og arbeidsprogram og valgte tillitsvalgte for de ulike enhetene for perioden 01.08.19-10.08.21. Arbeidsprogrammet for 2019-2020 kan leses her.

Si nei til åpent kontorlandskap!

Se mer informasjon hos Forskerforbundet: Utforming av arbeidsplasser
Om du vil, kan du signere oppropet: Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning.
Klikk her:

 

UiS

Forskerforbundet ved UiS

Forskerforbundet ved UiS ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har medlemmer fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Forskerforbundet er med 22 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.

På disse sidene finner du kontaktinformasjon til lokallagsstyret, informasjon om aktuelle arrangementer og referat fra styremøtene i lokallaget.

Kontakt oss:

FFUiS v/ Åge Hultgren
Tlf 51 83 36 04, mobil 913 96 659
E-post