Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medlemskurs/seminarer

Vi har foreløpig fått midler til følgende OU-kurs: Pensjon, for dem som er født etter 1963. Dato og mer informasjon kommer. 

Har du forslag til nye medlemskurs og seminarer? Ta kontakt på

Tidligere avholdte OU-kurs

UiS

Kontakt oss

Du finner også din nærmeste tillitsvalgte under lenken "Styret i lokallaget"

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Forskerforbundet er med sine snart 25 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.
Forskerforbundet ved UiS ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har medlemmer fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Omstilling ved UiS:

Etter en lengre periode med betydelig aktivitetsvekst, er UiS nå i en situasjon med avtakende vekst kombinert med vedvarende budsjettkutt og økte kostnader. Dette innebærer forventninger til et redusert økonomisk og strategisk handlingsrom på institusjonsnivå. Les mer på intranett: https://liveuis.sharepoint.com/sites/Organisasjonen/SitePages/Kapasitetsutvalget.aspx

Forskerforbundet ved UiS ønsker alle sine medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Jul Bakgrunder Till Datorn

Lønnsforhandlingene er ferdig forhandlet på UiS 

De lokale lønnsforhandlingene ved UiS, etter HTA pkt. 2.5.1, er nå sluttført. Arbeidstakere som har levert lønnskrav vil få tilbakemelding fra sin leder i løpet av kort tid. 

UiS var i høst pilot for det nye kravskjemaet til DFØ. Skjemaet skal nå utbedres ytterligere og forhåpentligvis skal det komme en ny versjon til bruk for neste års lønnsforhandlinger.

Vi har fått et nytt lønnssystem, hvor Unio stat og Akademikerne har forhandlet fram en ny, felles tariffavtale med staten. Dette betyr bl.a. at vi ikke lenger vil bruke lønnstrinn. Det var også mange av våre medlemmer som lurte på om dette betydde slutten på generelle tillegg og en overgang til kun individuell lønnsdannelse. Svaret på det er at det vil fortsatt være kollektiv lønnsdannelse, men den vil skje lokalt. Det vil si at det er de tillitsvalgte og arbeidsgiver ved den enkelte virksomhet som forhandler om lønnsøkning – både generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg.

Under høstens forhandlinger på UiS opptrådte Forskerforbundet sammen med de andre UNIO-forbundene og Akademikerne enhetlig gjennom hele prosessen og gjennomførte alle møter med arbeidsgiver sammen. Dette samarbeidet har i årets oppgjør fungert meget godt og vi ser stor verdi av at organisasjonene opptrer omforent i saker med felles interesse. 

Ser en på resultater ønsket Forskerforbundet i år å ta ansvar for den kollektive lønnsdannelsen, og det ble gitt et generelt tillegg til alle ansatte på 1.9%, gjeldende fra 1.mai. Et høyt generelt tillegg betydde også at det ikke var så mye midler igjen til individuelle opprykk: 2 av 10 kroner gikk i år til individuelle opprykk. 

Spørsmål og svar om ny tariffavtale i staten

Unio stat og Akademikerne har forhandlet fram en ny, felles tariffavtale med staten. Vi har forsøkt å svare på noen av de oftest stilte spørsmålene om den nye avtalen. Les mer her.

Utforming av arbeidsplasser

Egne kontorer eller aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne landskap? Hva sier forskningen, hva sier departementet og hva sier de ansatte? Og hvordan påvirker koronapandemien debatten? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser: les mer her

Forskere jobber gratis

Denne uken la Forskerforbundet fram en egen Forskermelding, der det gjøres opp status for forskeryrket i 2021. Arbeidstidsundersøkelser viser at de vitenskapelige ansatte arbeider langt flere timer enn avtalt normalarbeidsdag – nærmere 45 timer i uka. Dette er merarbeid som i veldig liten grad kompenseres. Verken med overtidsbetaling, eller med avspasering. Les mer her. 

Foreslår store endringer for stillingene i ved universiteter og høyskoler. Ett forslag får sterk kritikk.

Et utvalg foreslår å fjerne dosent- og forskerløpene i akademia. Forskerforbundet og fire rektorer protesterer.

Et utvalg ledet av rektor Anne Husebekk ved UiT – Norges arktiske universitet, der blant annet også Forskerforbundet har deltatt, foreslår store endringer i stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler.

Særlig ett av forslagene er kontroversielt, og det fikk Forskerforbundet til å ta dissens og rykke ut med en protest i Khrono sammen med fire universitetsrektorer.