Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stipendiater og Postdoktorer

Økt lønn for innsats

Stipendiater som leverer inn doktoravhandlingen før utløpet av stipendperioden gis et lønnstillegg på 3 lønnstrinn med virkning fra 6 måneder før innleveringsdato. Opprykket er betinget av at disputasen er bestått.

Post doktor

Stillingen avlønnes nå som 1.amanuensis (LR 24)

Arbeidsledighet og dagpenger

Forskerforbundet har lenge arbeidet for å bedre rettighetene til dagpenger for doktorgradskandidater som står uten arbeid og inntekt i forbindelse med avslutningen av en doktorgrad.

Nyttige lenker

Informasjon som angår deg som er stipendiat eller postdoktor, eller vurderer å bli det.

  • Del denne siden: