Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Referat fra ekstraordinært årsmøte 11. mai 1999

F O R S K E R F O R B U N D E T
VED UNIVERSITETET I BERGEN


Referat
Tid: Kl. 15.00 - 17.00.
Sted: Kantinen i Høyteknologisenteret
Fremmøte: 35 medlemmer

DAGSORDEN

1. "Seniorpolitikk for UiB"
Seniorrådgiver Olav Vindedal orienterte om innstilling fra en arbeidsgruppe som han har ledet. I diskusjonen som fulgte ble Forskerforbundet ved UiB bedt om å gi en uttalelse til innstillingen. FUB ble bedt om å få avklart økonomiske og trygdemessige sider ved - og å påskynde innføring av - seniorstipendiat-ordningen ved UiB.

2. Årsmøtesaker
2.1 Godkjenning av vedtekter for lokallaget ved UiB
Vedtektene ble godkjent av Norsk Forskerforbund i styremøte 10. mars 1999 under forutsetning av at lokallagets årsmøte godkjenner dem. Vedtektene ble gjennomgått punktvis og enstemmig godkjent.
Det ble videre bestemt at valgkomiteen skal se nærmere på retningslinjene for valgkomiteen og eventuelt fremme forslag om endringer til neste årsmøte.

2.2 Valg 1999 - 2000
Leder i valgkomiteen, Gunnar Torsnes, la frem valgkomiteens forslag. Det ble etterlyst presentasjon av kandidatene. Det ble bestemt at valgkomiteen skal gjøre dette til neste valg. Valgkomiteens forslag:

Styreleder: Gunnar Clausen, professor ved Fysiologisk institutt.
Valgt med akklamasjon.

Styremedlemmer
Bjarne Meidell, førsteamanuensis ved Bergen Museum, avd. zoologisk museum.

Lene Buhl Mortensen, forsker ved Senter vor vitskapsteori

Pål Hermod Bakka, førstebibliotekar ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

Hege Randi Eriksen, forsker ved Seksjon for fysiologisk psykologi

Kjell Erik Lommerud, professor ved Institutt for økonomi

Lillian Jorunn Helle, professor ved seksjon for russisk språk og litteratur

Finn Gustavsen, professor ved Odontologisk institutt

Kjell Trengereid, kontorsjef ved Fysisk institutt

Styremedlemmene ble valgt med akklamasjon.

Valgkomite
Nåværende valgkomite fortsetter.

Bergen, 14. mai 1999/Kari Meidell


Sist oppdatert 2. februar 2000 Ansvarlig:

  • Del denne siden: