Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Referat fra Årsmøtet 26. februar 2013

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 26. februar kl. 15.15 – 18.00.
Det møtte 50 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

Digitaliserte undervisere?
Bjarne Meidell ønsket velkommen til årsmøtet og presenterte dagens tema «Digitaliserte undervisere» - et tema som er høyaktuelt blant våre medlemmer.Innlegg ved Underdirektør Knut Olav Aslaksen som gikk gjennom historikk, redskaper, begreper og problemstillinger rundt digitalisering av undervisning. Det var også en runde fra salen med mange innspill, tydeligvis et tema som engasjerer mange.
Dagsorden:

  1. Årsmøtesaker

Bjarne A. Meidell ble valgt som ordstyrer.

Årsmøtet 2013 er et møte med valg på nytt styre.

2.0 Årsmelding for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.1 Regnskap for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2013 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2013 ble gjennomgått og godkjent.
2.4 Valg 2013-2014
Valgkomiteén har bestått av administrasjonssjef Elisabeth M. Lysebo, professor Endre Willassen, professor Tor Jan Ropeid og professor Alf Erling Risa.
Alf Erling Risa presenterte valgkomiteens forslag:
2.4.1 Valg på leder:
Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble valgt til ny leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon

2.4.2 Valg til styret:
Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara:

 

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Ernst Nordtveit, prof. Det Juridiske fakultet.
Tlf. 555/89577 / 90080929
e-post: NY

Tor Tønsberg, prof. U. museet i Bergen
Tlf. 555/83333
e-post:

Kristin Klock, prof. Inst.f.klin.odont.
Tlf. 555/86596
e-post:

Audun H. Nerland, prof. Klinisk institutt 2.
Tlf. 559/74653
e-post: NY

Marcus A. Bezem., prof. Inst. f. informatikk
Tlf. 555/84177
e-post: NY

Leif J. Sæthre, prof. Kjemisk institutt
Tlf. 555/83561/98033358
e-post:

Ruth-Anne Sandaa, prof. Inst. f. biologi
Tlf. 555/84646
e-post: NY

Helga F. Kleiven, 1 aman. Inst. f. geovitenskap
Tlf. 555/83535 / 41606451
e-post: NY

Kjell Erik Lommerud, prof. Inst.f.økonomi
Tlf. 555/89209/95801901
e-post:

Brita L. Bryn, 1 aman. I. for fremmedspråk
Tlf. 555/82991
e-post: NY

Toril Ivarsøy, rådgiver, HF-fak.sekr.
Tlf. 555/82455
e-post:

Asbjørn Engevik, Seniorkons. U. museet i B.
Tlf. 555/83124
e-post:

Helge Holgersen, 1 aman. I. f. klinisk psykologi
Tlf. 555/88862 /95924328
e-post: NY

Anne Marita Milde, 1 aman. I. f. bio. og med. psykologi
Tlf. 555/86231/93232728
e-post:

Jon Anders Stavang, post. doc. Inst. f. Biologi
Tlf. 555/84473
e-post: NY/

Håvard Haarstad, post.doc. Inst.f.geografi
Tlf. 555/84581
e-post:

Kari Normo, spesialbibliotekar, UB
Tlf. 555/82519
e-post:

Pål Bakka, 1.bibliotekar, UB
Tlf. 555/82800
e-post:

Randi Barndon, 1 aman. AHKR.
Tlf. 555/82938
e-post: NY

Margareth Hagen, 1 aman. I. f.fremmedspråk
Tlf. 555/89377
e-post: NY

valgt ved akklamasjon.

2.4.3 Valg på valgkomité, styrets forslag:
Professor Alf Erling Risa gjenvalgt. Nye medlemmer er Professor Torodd Kinn og Rådgiver Runa Jakhelln. Valgt ved akklamasjon

2.4.4 De avtroppende styremedlemmene som var til stede ble takket med blomster.

 

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.

 

Petter Jordan Bjarne Meidell

Referent Leder

  • Del denne siden: