Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Referat fra årsmøtet 22. mars 2017

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 22. mars kl. 15.15 – 18.00.

Det møtte 31 medlemmer.

 

Innkalling og dagsorden som var meldt alle medlemmene, ble godkjent.

 

Dagsorden:

 1.       Fremtidens administrasjon Et engasjerende og oppklarende innlegg av Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

 

 Årsmøtet 2017 er et møte med valg på nytt styre.

 

Runa Jakhelln ble valgt som ordstyrer.

 

2.1       Årsmelding for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

2.2       Regnskap for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

2.3       Budsjett for 2016 ble gjennomgått og godkjent.

3.         Meldte Saker: Henrik Kalisch ønsket en utredning om hva som har blitt gjort med punk 12. «Håndtering av akkumulerende rammekutt.» i arbeidsprogrammet for 2016. Hovedtillitsvalgt Kjell Erik Lommerud og Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm informerte om saken sett fra Forskerforbundet og universitetsledelsen.

 

4          Arbeidsprogram for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

2 nye punkter legges til foreslått arbeidsprogram - forskningstermin og likelønn.

 

5.1       Valg 2017-2019

Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble valgt til gjenvalgt leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon

Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA,forsker Håvard Hårstad, SV, førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, HF og professor Leif Sæthre, MN.

Runa Jakhelln presenterte valgkomiteens forslag til styre på 10 medlemmer med personlige vara, som ble valgt ved akklamasjon.

 

5.2       Valg på valgkomité, styrets forslag:

Seniorrådgiver Runa Jakhelln, HR,  gjenvalgt. Ny: Per Einar Binder, PSYFA   Valgt ved akklamasjon, vi fikk fullmakt av årsmøtet til å supplere med to kandidater i etterkant.

 

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.

 

Petter Jordan                          Toril Ivarsøy                                                  

 

Referent                                 Leder

  • Del denne siden: