Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Referat fra Årsmøtet 17. februar 2015

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 17. februar kl. 15.15 – 18.00.

Det møtte 31 medlemmer.

 

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

 

Dagsorden:

  1. Årsmøtesaker

 

Professor Steinar Vagstad ble valgt som ordstyrer.

 

 

Årsmøtet 2015 er et møte med valg på nytt styre.

 

2.0       Årsmelding for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

2.1       Regnskap for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

2.2       Budsjett for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.3       Arbeidsprogram for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.4       Valg 2015-2017

Valgkomiteén har bestått av professor Alf Erling Risa, professor Torod Kinn og seniorrådgiver Runa Jakhelln

Alf Erling Risa presenterte valgkomiteens forslag:

2.4.1    Valg på leder:

Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble valgt til ny leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon

 

2.4.2    Valg til styret:

Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara:

 

 

 

 

Styremedlemmer

 

Varamedlemmer

Ernst Nordtveit, prof. Det Juridiske fakultet.

Tlf. 555/89577 / 90080929

e-post:

Tor Tønsberg, prof. U. museet i Bergen

Tlf. 555/83333

e-post:    

Kristin Klock, prof. I. f. klinisk odontologi

Tlf. 555/86596 / 92088388

e-post:   

Audun H. Nerland, prof. Klinisk institutt 2.

Tlf. 559/74653

e-post:

Marcus A. Bezem., prof. Inst. f. informatikk

Tlf. 555/84177

e-post:

Guttorm Alendal, prof. Matematisk institutt

Tlf. 555/84044/99395056

e-post: NY

Helga F. Kleiven, 1 aman. Inst. f. geovitenskap

Tlf. 555/83535 / 41606451

e-post:   NY

Ruth-Anne Sandaa, prof. Inst. f. biologi

Tlf. 555/84646 / 91311643

e-post: NY

Kjell Erik Lommerud, prof. Inst.f.økonomi

Tlf. 555/89209/95801901

e-post:

Asbjørn Grønstad, prof. I. f. inf.- og medievitenskap.

Tlf. 555/83164 / 92200301

e-post: NY

Toril Ivarsøy, rådgiver, HF-fak.sekr.

Tlf. 555/82455

e-post:  

Asbjørn Engevik, Seniorkons. U. museet i B.

Tlf. 555/83124

e-post:

 Helge Holgersen, 1 aman. I. f. klinisk psykologi

Tlf. 555/88862 /95924328

e-post:

Arne Magnus Morken, rådgiver. I. f. samfunnspsykologi

Tlf. 555/83211 / 99158611

e-post: NY

Kristine Jørgensen 1. aman. I. f. info. og- medievitenskap

Tlf. 555/ 84113 / 90946649

e-post: NY

Lise Hellebø Rykkja, post.doc. I. f. adm. og organisasjonsvitenskap

Tlf. 555/89775 / 48141344

e-post: NY

Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, UB

Tlf. 555/86965

e-post: NY

Pål Bakka, 1.bibliotekar, UB

Tlf. 555/82800

e-post:

 

Randi Barndon, 1.aman /nestleder/t.valgt AHKR.

Tlf. 555/82938

e-post:

Jill Walker Rettberg, professor, LLE

Tlf. 555/82264

e-post:

valgt ved akklamasjon.

 

2.4.3 Valg på valgkomité, styrets forslag:

Seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA gjenvalgt. Nye medlemmer er Forsker Håvard Hårstad, SV, Førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, HF og professor Leif Sæthre, MN. Valgt ved akklamasjon

 

Lokalt lønnsoppgjør 2014

 

Et engasjerende og oppklarende innlegg om det lokale lønnsoppgjøret ved UiB av Professor Kjell Erik Lommerud, Forskerforbundet. 

 

 

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.

 

 

 

Petter Jordan                                   Steinar Vagstad                                                                             

 

Referent                                             Leder

  • Del denne siden: