Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Hvem er vi og hvor er vi?

Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen er et lokallag for Forskerforbundet.

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt ved UiB, eller er ansatt i nært tilknyttede virksomheter, men som har arbeidsplass ved UiB er medlemmer av lokallaget. Jfr. Vedtektenes § 3.

Vår hovedorganisasjon heter UNIO.

Vi har et fast bemannet Sekretariat i Nygårdsgaten 5 (BT-bygget).

Post til blir lest av sekretariatet og de frikjøpte tillitsvalgte.

Lokallaget ledes av et styre som består av leder pluss 10 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Gjennom en lokal avtale har vi representanter i IDU (Informasjons og drøftingsutvalg) ved alle fakulteter og avdelinger.

Et arbeidsutvalg har møter mellom styremøtene.

Arbeidsutvalget for valgperioden 2019-2021 består av:
Steinar Vagstad (leder) 
Toril Ivarsøy (nestleder) 
Kjell Erik Lommerud
Helge Holgersen 

  • Del denne siden: