Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram 2016

Arbeidsprogram 2016

 1. Revidering/oppdatering av våre hjemmesider.
 2. Medlemsmøter/kurs. FFTA-kurs, kurs for utenlandske arbeidstakere, mm.
 3. Universitetspolitisk seminar 13.-14. april, på Solstrand.
 4. Styreseminar, 4.-8. mai, Det norske institutt i Roma.
 5. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, 15. – 16. september, på Solstrand.
 6. Medlemsverving.
 7. Fornyelse av «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger».
 8. Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt.
 9. Livsfasepolitikk og emeritusordninger ved UiB.
 10. Forskningsterminregler. Nytt regelverk er straks på plass, men det vil være behov for lokal oppfølging.
 11. Timeregnskap. Vi tar sikte på en kartlegging av undervisningsplikt, i første omgang med fokus på ulikheter i stipendiaters arbeidsforhold
 12. Handtering av akkumulerende rammekutt.
 13. Ny pensjonsordning.
 14. Midlertidighet og kjønnsbalanse.
 15. Bedre data for bedre analyse.
 • Del denne siden: