Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram 2020

 1. Revidering/oppdatering av våre hjemmesider.
 2. Overlevelseskurs for stipendiater, august/september.
 3. Lunsjseminar for utenlandske arbeidstakere: Working in Norway – Know your rights! 1.-2. september.
 4. Universitetspolitisk seminar 31. mars – 1. april , på Solstrand.
 5. Styreseminar, tid og sted uavklart.
 6. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, i september på Solstrand.
 7. Medlemsrekruttering.
 8. Fornyelse av UiB-dokumentet «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger».
 9. Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt.
 10. Pensjonsordninger: informasjon til medlemmer
 11. Midlertidighet og kjønnsbalanse
 12. Lokale lønnsforhandlinger
 13. Forskerforbundet skal arbeide for kontorløsninger i UH-sektoren som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss.
 14. Forskerforbundet skal utrede om det er mulig eller behov for en møteplass hvor medlemmene kan møtes og diskutere ledere og ledelse uten at de er tilstede

 

 

 

 

 

 

 

 • Del denne siden: