Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram 2017

 1. Revidering/oppdatering av våre hjemmesider.
 2. Medlemsmøter/kurs. FFTA-kurs, kurs for utenlandske arbeidstakere og PhD-er (på engelsk)
 3. Universitetspolitisk seminar 4.-5. april, på Solstrand
 4. Styreseminar, 3.-7. mai, Det norske universitetssenteret i Paris
 5. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, 28.-29. september på Solstrand
 6. Medlemsverving – kontinuerlig arbeid.
 7. Fornyelse av «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger»
 8. Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt
 9. Livsfasepolitikk og emeritusordninger ved UiB
 10. Forskningsterminregler: lokal oppfølging av det nye regelverket
 11. Timeregnskap. Vi tar sikte på en kartlegging av undervisningsplikt, i første omgang med fokus på ulikheter i stipendiaters arbeidsforhold
 12. Handtering av akkumulerende rammekutt.
 13. Ny pensjonsordning.
 14. Midlertidighet og kjønnsbalanse.
 15. Bedre data for bedre analyse.
 • Del denne siden: