Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram 2021

Forskerforbundet ved UiB

Informasjon, drøfting, forhandling

 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Informasjons- og drøftingsutvalgene
 • Forhandlingsutvalget

Støtte og oppfølging av medlemmer ved behov

 • Være med medlemmer som bisittere og rådgivere i møter 
 • Spørsmål og rådgiving om individuelle lønns- og arbeidsforhold 
 • Arbeidskonflikter
 • Varslingsaker

Informasjon og kurs

 • Revidering/oppdatering av våre hjemmesider.
 • Overlevelseskurs for stipendiater, august/september.
 • Lunsjseminar for utenlandske arbeidstakere: Working in Norway – Know your rights!
 • Kreativ selvledelse for T/A ansatte, kurspakke på 3 moduler, FFTA v/UiB, HVL og NHH, mai/sept./nov.
 • Universitetspolitisk seminar, høst (Solstrand tentativt)
 • Styreseminar, høst
 • Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, i september på Solstrand.
 • Pensjonsordninger: informasjon til medlemmer

Medlemsrekruttering

 • Informasjonsskriv til uorganiserte

Lønnsforhold

 • Rammer for lønnsutvikling: Få universitetsledelsen til å bidra til at UiB-ansatte skal henge med i samfunnets lønnsutvikling
 • Arbeide for lokale ordninger for å utjevne forskjeller i ansiennitetsstiger mellom de to hovedtariffavtalene
 • Arbeide for kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt.

Arbeidsforhold

 • Arbeide for
  • redusert midlertidighet
  • å sikre gode arbeidsforhold for yngre forskere
  • kjønnsbalanse og mangfold
  • FNs bærekraftsmål
  • kontorløsninger i UH-sektoren som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss.
  • Å etablere møteplass hvor medlemmer kan møtes og diskutere fritt uten at medlemmer som representere arbeidsgiver er til stede.
  • Bedre lønn og karriereutvikling for teknisk ansatte.

 

 

 • Del denne siden: