Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram 2019

 1. Revidering/oppdatering av våre hjemmesider
 2. Medlemsmøter/kurs: Medbestemmelse og medvirkning, halvdagsseminar 15. mai 2019. Overlevelseskurs for stipendiater, august/september
 3. Universitetspolitisk seminar 19.- 20. mars, på Solstrand
 4. Styreseminar, 28.4-1.5, Amsterdam
 5. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, i september på Solstrand
 6. Medlemsverving
 7. Fornyelse av UiB-dokumentet «Kompetansestrategi med karriereveier for ledere og teknisk-, administrasjons- og bibliotekarstillinger»
 8. Kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt
 9. Livsfasepolitikk og emeritusordninger ved UiB
 10. Timeregnskap. Vi tar sikte på en kartlegging av undervisningsplikt, i første omgang med fokus på ulikheter i stipendiaters arbeidsforhold
 11. Håndtering av akkumulerende rammekutt
 12. Ny pensjonsordning
 13. Midlertidighet og kjønnsbalanse
 14. Bedre data for bedre analyse
 15. Heving av startlønn for stipendiater og postdoktorer
 16. Lokale lønnsforhandlinger
 17. Forskerforbundet skal arbeide for kontorløsninger i UH-sektoren som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss.
 18. Forskerforbundet ved UiB 80 år: jubileumsarrangement til høsten
 • Del denne siden: