Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen

Forskerforbundet har ca. 24000 medlemmer, og er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern. Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene, og ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål.
Ved UiB har Forskerforbundet ca 1350 medlemmer.

 • Forbundet for dem med høyere utdanning ved Universitetet i Bergen.
 • Vi har nå over 1300 medlemmer i lokallaget!
 • Vi ivaretar dine tjenstlige, faglige og økonomiske interesser
 • Du finner oss i Christiesgate 18, 3. etasje. 
 • Kontakt oss på  eller telefon 55589287.
 • Bli  medlem

 

Siste Nytt

Rektorvalget 2021 Universitetet i Bergen

 

Oppdatering 19.03.21

Opptak av debatten kan ses her: 

https://www.youtube.com/watch?v=w_P5JDOHQdM

Oppdatering:

 1. Vi kjem ikkje til å ha open chat under møtet, og vil heller at de sender oss spørsmål i forkant av møtet. Jo før jo heller. Bruk følgjande adresse: og bruk teksten Valgdebatt2021 i emnefeltet. Dei som allereie har sendt oss spørsmål treng ikkje gjere det på nytt.
 2. Lenke til møtet:

https://uib.zoom.us/j/63368168124?pwd=SCs4VFRsM0JDcmtFaThzNlVsTjJndz09
Passcode: PW9CpCyU

 I slutten av denne månaden skal vi velge rektor og prorektor for Universitetet i Bergen for perioden 2021-25. Forskerforbundet ved UiB ønskjer alle våre medlemmer velkomne til utspørring av og debatt med dei to rektorkandidatane Margareth Hagen og Oddrun Samdal, torsdag den 18.3 kl 10:00-12. Dei stiller med sine prorektorkandiatar.

Føremålet med møtet er å prøve å klargjere skilnader mellom dei to kandidatane i spørsmål som vi synest er viktige, og som har vore lite dekka hittil i valkampen. Rektorval er eit retningsval, og vi lurer mellom anna på kva kandidatane tenkjer om prioriteringar og ressursbruk ved UiB. Som fagforening lurer vi også på kva kandidatane tenkjer om lønnsutvikling og lønnspolitikk ved institusjonen. Og mykje meir. Første timen går med til utspørring. Det blir også høve til å sende inn spørsmål, som kandidatane blir bedt om å svare på i plenum. (Viss det blir mange spørsmål – noko vi reknar med – vil vi arrangørar velge ut kva for spørsmål som går vidare til kandidatane.)

Detaljar kjem seinare – i denne omgang ber vi berre om at de set av dato og tidspunkt: torsdag 18. mars kl 10-12. Møtet blir digitalt, og lenke og anna praktisk informasjon blir sendt ut når det nærmar seg.


Lønnsoppgjøret (2020) i staten kom i mål. Hovedlinjene er som følger:

 1. Det blir et prosentvis tillegg på lønnstabellen til alle ansatte, med virkning fra 1.10.2020:
 • Ansatte i lønnstrinn 47-63 får et tillegg på 0,54 prosent
 • Alle andre får et tillegg på 0,44 prosent
 1. Det er ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i år.

Oppgjøret omtales som å være i samsvar med frontfagsrammen på 1,7 prosent. Dette betyr at statsansatte i gjennomsnitt vil få 1,7 prosent høyere lønn i 2020 enn i 2019. Noen får mindre, andre får mer. Noen vil sikkert reagere på at 0,54 og 0,44  er veldig mye lavere tall enn 1,7. Det betyr ikke at statsansatte blir snytt for lønnsøkning, men at vi har fått mesteparten utenom årets lønnsforhandlinger. De største postene er overheng (desemberlønna i 2019 var 1,2 % høyere enn gjennomsnittlig månedslønn i 2019, og det betyr at årslønna i 2020 ville vært 1,2 % høyere enn i 2019 uten ytterligere tillegg) og lønnsglidning (lønnstillegg som skjer utenom sentralt bestemte lønnsendringer). Hele regnestykket ser slik ut:

Overheng:                                   1,2 %

Lønnsglidning:                           0,3 %

Pensjonsendringer i fjor:         0,1 %

Til disposisjon i år:                   0,1 %

Sum:                                            1,7 %

Så kan man lure på hvordan man kan få fra 0,44 til 0,54 prosent tillegg ut av en disponibel ramme på 0,1 prosent. Forklaringen er at det er snakk om helårsårsvirkning. Når virkningsdatoen er satt til 1. oktober vil økningen gjelde fjerdeparten av årslønna: Når man øker månedslønna med 0,44-0,54 prosent fra 1. oktober vil årslønna i 2020 øke med 0,11-0,135 prosent.

This year´s central wage negotiations came to a conclusion last week. The main message is as follows:  

 1. There will be a wage increase for all state employees, effective from 1.10.2020:
 • Employees with pay grade from 47-63 will get a 0,54 per cent increase
 • All other employees will get a 0,44 per cent increase
 1. No funds have been set aside for local wage negotiations this year.