Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen

Forskerforbundet er landets største fagforening for vitenskapelige og administrativt ansatte i forskning og høyere utdanning.

 • Forbundet for dem med høyere utdanning ved Universitetet i Bergen.
 • Vi har nå over 1300 medlemmer i lokallaget!
 • Vi ivaretar dine tjenstlige, faglige og økonomiske interesser
 • Du finner oss i Nygårdsgaten 5 (BT-bygget), 5. etasje. 
 • Kontakt oss også på  eller telefon 55589287.
 • Bli  medlem

 

Siste Nytt

Årets (2020) lønnsoppgjør i staten kom i mål i forrige uke. Hovedlinjene er som følger:

 1. Det blir et prosentvis tillegg på lønnstabellen til alle ansatte, med virkning fra 1.10.2020:
 • Ansatte i lønnstrinn 47-63 får et tillegg på 0,54 prosent
 • Alle andre får et tillegg på 0,44 prosent
 1. Det er ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i år.

Oppgjøret omtales som å være i samsvar med frontfagsrammen på 1,7 prosent. Dette betyr at statsansatte i gjennomsnitt vil få 1,7 prosent høyere lønn i 2020 enn i 2019. Noen får mindre, andre får mer. Noen vil sikkert reagere på at 0,54 og 0,44  er veldig mye lavere tall enn 1,7. Det betyr ikke at statsansatte blir snytt for lønnsøkning, men at vi har fått mesteparten utenom årets lønnsforhandlinger. De største postene er overheng (desemberlønna i 2019 var 1,2 % høyere enn gjennomsnittlig månedslønn i 2019, og det betyr at årslønna i 2020 ville vært 1,2 % høyere enn i 2019 uten ytterligere tillegg) og lønnsglidning (lønnstillegg som skjer utenom sentralt bestemte lønnsendringer). Hele regnestykket ser slik ut:

Overheng:                                   1,2 %

Lønnsglidning:                           0,3 %

Pensjonsendringer i fjor:         0,1 %

Til disposisjon i år:                   0,1 %

Sum:                                            1,7 %

Så kan man lure på hvordan man kan få fra 0,44 til 0,54 prosent tillegg ut av en disponibel ramme på 0,1 prosent. Forklaringen er at det er snakk om helårsårsvirkning. Når virkningsdatoen er satt til 1. oktober vil økningen gjelde fjerdeparten av årslønna: Når man øker månedslønna med 0,44-0,54 prosent fra 1. oktober vil årslønna i 2020 øke med 0,11-0,135 prosent.

This year´s central wage negotiations came to a conclusion last week. The main message is as follows:  

 1. There will be a wage increase for all state employees, effective from 1.10.2020:
 • Employees with pay grade from 47-63 will get a 0,54 per cent increase
 • All other employees will get a 0,44 per cent increase
 1. No funds have been set aside for local wage negotiations this year.