Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Styret

Om oss  Bli medlem  Styret  Kurs  Publikasjoner

Bildet viser leder Ragnhild Beate Strand Østrem

Leder

Bildet viser Therese Hanvold, nestleder

Nestleder
Representant i IDF/AMU

Bildet viser Fred Haugen

Styremedlem
Økonomiansvarlig/kasserer

Bildet viser et portrett av Benedicte Mohr

Styremedlem
Informasjonsansvarlig

Bildet viser Anne Straumfors

Styremedlem
Ansattrepresentant i tilsettingsrådet

Bildet viser Shanbeh
Varamedlem

  • Del denne siden: