Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokallagets historie

År 1999 9. mars ble det avholdt konstituerende møte i Forskerforbundet ved Riksantikvaren.

Følgende var til stede: Anne Røsvik, Dag Myklebust, Eva Christine Eide, Gurli Halin, Lyder Marstrander, Synnøve Vinsrygg, Torborg Strand.

Forsamlingen vedtok:

  1. Det opprettes et lokallag hos Riksantikvaren for Norsk Forskerforbund. Lagets navn er: Forskerforbundet ved Riksantikvaren.
  2. § 13 i Norsk Forskerforbunds vedtekter er lokallagets vedtekter.
  3. Som styre ble valgt: Eirik Bøe - leder, Lyder Marstrander - kasserer, Gustav Rossnes - styremedlem. Som revisor ble valgt: Dag Myklebust. Samtlige velges med 1 års funksjonstid. Styret pålegges å legge frem forslag til funksjonstid for styrets medlemmer på neste årsmøte.
  4. Forskerforbundet ved Riksantikvaren skal søke samarbeid med de andre foreningene under Akademikerne* med sikte på å danne et Akademikerutvalg.

*Forskerforbundet er nå tilsluttet Unio - hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede - som ble stiftet 1. juli 2005