Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Riksantikvaren

Pb 8196 Dep • 0034 Oslo • tel 22 94 04 00 • fax 22 94 04 04

Styre

Leder: Ingegerd Holand –

Nestleder: Ivar Nesse-Aarrestad

Styremedlem: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh - bher

Varamedlem: Jitka Lenda –

Varamedlem: Anne Nyhamar - any

Valgkomité

Jørgen Holten Jørgensen, Ingrid Melgård

Lokallagets historie

Medlemmer

Lokallaget har rundt 60 medlemmer.

Aktiviteter

Foruten vanlig fagpolitisk arbeid, legger styret vekt på å arrangere årvisse seminarer som tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til medlemmenes arbeidssituasjon. Som foredragsholdere/innledere til spørsmål og diskusjon, har vi benyttet personer som har markert seg i debatten om relevante tema.

Seminartema hittil:

2014: New Public Management = Ny arbeidshverdag?, ved Paul Bjerke, De Facto.

2013: Psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser, ved Bitten Nordrik, De Facto.

2012: Omstilling eller omorganisering, ved Haakon Utne Kierulf, fra Forskerforbundet

2011: Midlertidige ansettelser, ved Jon Wikene Iddeng og Brita Alsos fra Forskerforbundet, samt Hilde Frydenberg fra MAARK.

2010: Opphavsrett - ansattes rettigheter til egne verk, med professor Olav Torvund.

2009: Seminar med sentralstyrets leder, Bjarne Hodne, som fortalte om arbeidet i sentralstyret og planene for dette arbeidet i årene framover.

2008: Jobbing uten mobbing – om mobbeproblemer i arbeidslivet og IA-avtalen

2007: Med - og motarbeiderrollen – et skråblikk på vår felles arbeidsdag

2006: Seniorpolitikk og livsfaseorientert personalpolitikk – to sider av samme sak.

2005: Arbeidsmiljø – utviklingstrender og psykososiale arbeidsmiljøproblemer.

2004: Omstilling – erfaringer fra omorganiseringen av kulturminneforvaltningen i Danmark.

2003: Omstilling – orientering og diskusjon av St meld nr 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn.

2002: «Den nye arbeidsdagen» – ulike aspekter av IKT i en fagpolitisk sammenheng: endringer i arbeidsmåter, arbeidsmiljø og kompetansekrav – teknologiutviklingens muligheter for samarbeidsmåter, lokal medvirkning og kommunikasjon innen fagpolitisk organisasjonsarbeid.

 

Gustav Rossnes - Sissel Carlstrøm - Ingegerd Holand 19.04.2012