Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

PHS_Logo

Forskerforbundet ved Politihøgskolen

Forskerforbundet ved Politihøgskolen organiserer tilsatte innen administrasjon, undervisning og forskning og har omkring 65 medlemmer ved høgskolens studiesteder i Bodø, Kongsvinger, Oslo og Stavern.

Politihøgskolen

 

I tillegg til �� arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, har Forskerforbundet ved Politihøgskolen et særlig fokus på tre kjerneområder:

1. Tilsatte må ha gode muligheter til kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning.

2. Tilsattes faglige frihet i undervisning og forsking må vernes og styrkes.

3. Tilsatte må ha gode vilkår for forsking og utviklingsarbeid.

 

Forskerforbundets styre ved Politihøgskolen:

Hege Nilsen Barstad, (Bacheloravdelingen Oslo), leder

Tine Holm, (Avdeling for etter- og videreutdanning), styremedlem

Gunnar Thomassen, (Forskningsavdelingen), styremedlem 

Cecilie Torvik, (Bachelorvdelingen Stavern), styremedlem 

Aina Dulsrud, (Avdeling for etter- og videreutdanning), varamedlem

 

Valgkomiteen i Forskerforbundet ved Politihøgskolen:

Pål Winnæss, (Bacheloravdelingen Oslo)

 

Forskerforbundets representanter i råd og utvalg ved Politihøgskolen:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU):

Fast representant: Lillis Rabbing (Bacheloravdelingen Oslo)

Vararepresentant: Aina Dulsrud (Avdeling for etter- og videreutdanning)

Tilsettingsrådet:

Jens Erik Paulsen (Bacheloravdelingen Oslo)

Omstillingsutvalget:

 Hege Nilsen Barstad (Bacheloravdelingen Oslo)

Kontaktinformasjon for styret:

Hege Nilsen Barstad: , tlf. 23 19 98 31

Tine Holm: , tlf. 23 19 99 76

Gunnar Thomassen: , tlf. 23 19 98 77

Cecilie Torvik: , tlf. 33 20 60 89