Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

PHS_Logo

Forskerforbundet ved Politihøgskolen

Forskerforbundet ved Politihøgskolen organiserer tilsatte innen administrasjon, undervisning og forskning og har omkring 70 medlemmer ved høgskolens studiesteder i Bodø, Oslo og Stavern.

Politihøgskolen

 

I tillegg til å arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, har Forskerforbundet ved Politihøgskolen et særlig fokus på tre kjerneområder:

1. Tilsatte må ha gode muligheter til kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning.

2. Tilsattes faglige frihet i undervisning og forsking må vernes og styrkes.

3. Tilsatte må ha gode vilkår for forsking og utviklingsarbeid.

 

Forskerforbundets styre ved Politihøgskolen:

Lillis Rabbing, (Bacheloravdelingen Oslo), leder

Cecilie Torvik (Bacheloravdelingen Stavern, kasserer

Aina Dulsrud (Avdeling for etter- og videreutdanning, Oslo), styremedlem

Bjørn Barland (Forskningsavdelingen, Oslo), styremedlem

Tine Holm, (Avdeling for etter- og videreutdanning), permittert 1.sept

 

Valgkomiteen i Forskerforbundet ved Politihøgskolen:

Gunnar Thommassen (Forskningsavdelingen, Oslo)

 

Forskerforbundets representanter i råd og utvalg ved Politihøgskolen:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU):

Fast representant: Manuela Seu Stokkmo (Avdeling for etter- og videreutdanning Oslo)

Vararepresentant: Tine Holm (Avdeling for etter- og videreutdanning)

Tilsettingsrådet:

Gunnar Thommassen (Forskningsavdelingen, Oslo)

Omstillingsutvalget:

Lillis Rabbing (Bacheloravdelingen Oslo)

Kontaktinformasjon for styret:

Lillis Rabbing: , tlf. 23 19 95 79

Cecilie Torvik: , tlf. 33 20 60 89

Bjørn Barland: , tlf. 23 19 95 94

Aina Dulsrud: , tlf. 23 19 60 89