Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

PHS_Logo

Forskerforbundet ved Politihøgskolen

Forskerforbundet ved Politihøgskolen organiserer tilsatte innen administrasjon, undervisning og forskning og har ca. 75 medlemmer ved høgskolens studiesteder i Bodø, Oslo, Kongsvinger og Stavern.

Politihøgskolen

 

I tillegg til å arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, har Forskerforbundet ved Politihøgskolen et særlig fokus på tre kjerneområder:

1. Ivareta medlemmenes rett til medbestemmelse.

2. Ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og yrkesmessige arbeidsvilkår.

3. Tilrettelegge for gode vilkår for forsking og utviklingsarbeid.

 

Forskerforbundets styre ved Politihøgskolen:

Lillis Rabbing (Bacheloravdelingen Oslo), leder

Suzanne Bancel (Studieadminisrasjonen, Oslo), kasserer

Bjørn Barland (Forskningsavdelingen, Oslo), styremedlem

Gunnar Thomassen (Forskningsavdelingen, Oslo) styremedlem

Thomas Dillern, møtende varamedlem

 

 

Valgkomiteen i Forskerforbundet ved Politihøgskolen:

Pål Winnæss, (Bacheloravdelingen, Oslo)

Inger Lise Aamodt (Bacheloravdelingen, Oslo)

 

Forskerforbundets representanter i råd og utvalg ved Politihøgskolen:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU):

Tine Holm (Avdeling for etter- og videreutdanning, EVU, Oslo)

 

Tilsettingsrådet:

Gunnar Thomassen (Forskningsavdelingen, Oslo)

Omstillingsutvalget:

Lillis Rabbing (Bacheloravdelingen, Oslo)

Kontaktinformasjon for styret:

Lillis Rabbing: , tlf. 23 19 95 79 / 9308 5598

Suzanne Bancel: , tlf. 23 19 82 20 / 4047 0408

Bjørn Barland: , tlf. 23 19 95 94 / 4888 7942

Gunnar Thomassen: , tlf. 12 19 98 77 / 9901 1185

Thomas Dillern: , tlf. 75 58 80 41 / 9528 6400