Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyheter

2023

https://www.forskerforum.no/kontorlandskap-er-ikke-framtidsrettet/

Lønn

https://www.forskerforum.no/alle-gikk-ned-i-lonn-i-fjor/

https://www.unio.no/2023/02/20/tbu-frontfaget-gjelder-kun-for-noen-ikke-for-alle/

https://www.forskerforum.no/sa-mye-tjente-forskere-i-privat-sektor-i-2022/

https://www.forskerforum.no/prisstigning-spiste-opp-lonnstillegget/ 

2022

Opprop

https://www.opprop.net/bekymring_om_kontorlosninger 

https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2022/opprop-sla-ring-rundt-norsk-forskning/ 

Nye OUS

https://khrono.no/apne-kontorlosninger-er-darlig-samfunnsokonomi/

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2022/04/medisinprofessorar-meiner-forsking-far-for-liten-p.html

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/a7o4p7/mangelfull-medvirkning-i-nye-ous-truer-pasientsikkerheten

Midlertidighet

https://khrono.no/unge-forskere-star-i-en-knalltoff-konkurranse-om-forskningsmidler-og-faste-stillinger/

https://www.forskerforum.no/hun-hadde-fem-postdoktorkontrakter-pa-fire-ar-det-er-vanskelig-a-planlegge-livet/

Lønnsoppgjør

https://www.forskerforum.no/det-blir-et-vanskelig-lonnsoppgjor-i-ar-her-er-sju-sporsmal-og-svar-om-varens-lonnsforhandlinger/

Lønn

https://www.forskerforum.no/midlertidig-ansatte-forskere-lonnes-lavere-enn-faste-ved-oslo-universitetssykehus/

https://www.forskerforum.no/lonnstall-for-2021-sa-mye-tjener-ansatte-ved-universiteter-og-hoyskoler/

 

2021

Forskerliv

https://www.forskerforum.no/fire-ting-som-kjennetegner-forskeryrket-i-2021-beskriver-det-som-en-livsstil-ikke-bare-en-jobb/

Lønn

https://www.forskerforum.no/offentlig-ansatte-forskere-taper-lonnskampen-kommer-darligst-ut-blant-hoyt-utdannede/

https://www.forskerforum.no/lonnstatistikk-for-2020-sa-mye-tjener-ansatte-ved-universiteter-og-hoyskoler/

Lønnsoppgjør

https://www.unio.no/2021/06/24/dato-er-satt-for-frivillig-nemnd-i-lonnsoppgjoret-for-sykehusene/

https://www.forskerforum.no/sykehusstreiken-er-over/

https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2021/forskere-og-kliniske-ernaringsfysiologer-streiker-ved-sykehusene/

https://www.forskerforum.no/streik-ved-sykehusene-forskerforbundet-tar-ut-16-medlemmer-ved-ous/

https://www.unio.no/2021/05/12/dei-er-noregs-uunnverlege/

https://www.nrk.no/norge/nye-lonnstall-provoserer

Livsvitenskapsbygget

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2021/06/hormonlaboratoriets-tilsette-nektar-a-flytta-til-l.html

https://khrono.no/foler-seg-tvangsflyttet-til-universitetets-prestisjebygg/

Nye OUS

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/05/17/nye-ous-og-klinisk-forskning--et-synkende-flaggskip/

Forskningsombud

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2021/04/etter-40-ar-i-gamet-har-jeg-sett-litt-av-hvert-.html

Midlertidighet

https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2021/landsrad-i-forskerforbundetbrvil-gjore-mer-for-de-unge-forskerne/

https://khrono.no/en-ny-modell-for-postdoktorstillingen/

https://www.forskerforum.no/reagerer-pa-bruk-av-postdoktorer-grov-utnyttelse-rett-og-slett/

https://www.forskerforum.no/postdoktor-en-sjanse-stor-risiko/

 

2020

Forskningsombud

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/11/forskningsombud.html

Midlertidighet

https://www.forskerforum.no/sykehusene-kan-bli-tvunget-til-a-gi-stipendiater-fast-jobb/

https://www.uniforum.uio.no/notert/2020/sykehus-kan-bli-tvunget-til-a-gi-stipendiater-fast.html

https://khrono.no/helseforetakene-kan-bli-tvunget-til-a-ansette-forskere-fast/

Lønn

https://www.forskerforum.no/lonnstatistikk-for-2020-sa-mye-tjener-ansatte-ved-universiteter-og-hoyskoler/

 

2019

https://www.forskerforum.no/styreleder-ut-mot-gullkantet-avtale-for-avgatt-ous-leder/

https://www.forskerforum.no/forskerforbundet-lokalt-gar-mot-sykehusflytting-til-gaustad/

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/10/11/overkjort-av-helseministeren/

 

2018

Midlertidighet

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/08/21/hoy-andel-postdoktorer-ved-ous-uten-fast-jobb/

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2018/08/forskingsinstitutta-har-fast-tilsetting-som-norm.html

https://www.forskerforum.no/bruk-og-kast-av-midlertidige-forskere/

 

2017

Midlertidighet

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2017/11/debattmote-litteraturhuset.html

 

2001

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2001/02/protesterer-mot-sykehusreform.html

  • Del denne siden: