Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Klinikktillitsvalgte OUS

Vi har klinikktillitsvalgte i de fleste klinikker. De kjenner godt til saker som angår våre medlemmer og har jevnlig kontakt med klinikkledelsen.

Klinikktillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte mottar en økonomisk kompensasjon for arbeidet.
Styret ønsker å ha tillitsvalgte ved alle klinikker og større avdelinger.
Medlemmer som kunne tenke seg et slikt verv oppfordres til å ta kontakt med tillitsvalgt i sin klinikk.

Følgende personer fungerer i dag som klinikktillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte:

KLINIKK

KLINIKKTILLITSVALGT

AVDELINGSTILLITSVALGT

Akuttklinikken AKU

 

 

Barne- og ungdomsklinikken BAR

Nina C. Løvhøiden:

 

Avd. for sjeldne diagnoser:

Magnhild L.P. Kolsgaard:

Avdeling for barnemedisin: 

Direktørens stab DST

 

 

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi HHA

 

 

Hjerte-, lunge- og karklinikken HLK

 

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning: Almira Hasic: 

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon KIT

 

 

Klinikk for laboratoriemedisin KLM

Linda Møllersen:

Avd. for immunologi og tranfusjonsmedisin:

Mohammad Reza Mirlashari: 

Avd. for medisinsk genetikk: Timothy Hughes:

Avdeling for mikrobiologi:

Seetha Balasingham: /

Avdeling for patologi: Petras Juzenas:

Avdeling for rettsmedisinske fag: Mariam Mjærum Bouzga:

Kreftklinikken KRE

Benedicte Stavik:

 

Avd. for klinisk service:

Joanna Henrika Andersson:

Kristin Torvik (vara):

Avd. for medisinsk fysikk:

Torbjørn Furre:

Kreftregisteret KRG

Ståle Nygård (vara):

 

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin KRN

 

 

Kvinneklinikken KVI

Katrine Mari Owe:

 

Medisinsk klinikk MED

Silje Bovim:

Susanna E. Hanvold (vara):

Therese S. Senneset (vara):

 

Nevroklinikken NVR

Ine Christel Skogly:

 

Ortopedisk klinikk OPK

 

 

Oslo sykehusservice OSS

 

 

Klinikk for psykisk helse og avhengighet PHA

Ellen Bjørnstad:

 

Prehospital klinikk PRE

 

 

Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK)

Kjetil Johnsen:

Intervensjonssenteret: Kristoffer Røed:

Foretakstillitsvalgt Linda Møllersen: representerer Forskerforbundet i klinikker uten klinikktillitsvalgt.

  • Del denne siden: