Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Klinikktillitsvalgte

Vi har klinikktillitsvalgte i de fleste klinikker. De kjenner godt til saker som angår våre medlemmer og har jevnlig kontakt med klinikkledelsen.

Klinikktillitsvalgte  mottar en økonomisk kompensasjon for arbeidet.
Styret ønsker å ha tillitsvalgte ved alle klinikker.
Medlemmer som kunne tenke seg et slikt verv oppfordres til å ta kontakt med foretakstillitsvalgt.

Følgende personer fungerer i dag som tillitsvalgte ved de ulike klinikkene:

 Klinikknavn

 Klinikktillitsvalgt og vara

 Akuttklinikken

 

 Prehospital klinikk

 

 Direktørens stab

 

 Hjerte-, lunge- og karklinikken

 

 Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

 

 Klinikk for kirurgi, inflammasjon og transplantasjon

 

 Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

 

 Klinikk for psykisk helse og avhengighet

 Vigdis Flaaten
 Camilla Dahlgren (vara)

 Kreftklinikken

 

 Kreftregisteret

 Paula Berstad
 Suzanne Campbell (vara)

 Kvinneklinikken

 Ritsa Storeng

 Klinikk for laboratoriemedisin

 Per Kristian Monge
 Linda Møllersen

 Medisinsk klinikk

 Ragnhild Haaland
 Trine Heier Larsen (vara)

 Nevroklinikken

 Reza Assalkhou

 Ortopedisk klinikk

 

 Oslo sykehusservice

 Martha S. O. Svendberg

 Barne- og ungdomsklinikken

 Nina C. Løvhøiden 

  • Del denne siden: