Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arrangementer

Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus arrangerte åpent debattmøte om opphavsrett og forskningsetikk onsdag 9. november 2016 på Litteraturhuset.

Se Forskerforbundets kalender for kurs, møter og andre arrangermenter.

Bakgrunnen for debattmøtet er at opphavsrett og forskningsetikk skaper i dag store utfordringer for ansatte og arbeidsgivere innenfor forskning, høyere utdanning og i sykehusene. Åndsverksloven gjør det klart at den som har skapt et åndsverk, har opphavsrett til verket (§1), og hvis det er flere som har skapt et åndsverk, erverver de opphavsrett til verket i fellesskap (§6). Loven innbefatter ikke helt vitenskapelige funn og data. Dette, sammen med at det i forskningsmiljøet har vært stor andel midlertidige ansettelser, har i lang tid skapt en utrygghet for mange som har jobbet innen forskning og utvikling og som er svært avhengige av publisering av sine data.
Forskerforbundet anser dette som et alvorlig problem for hver enkelt forsker.
Forskerforbundet har arrangert flere kurs i opphavsrett for å gi en innføring i de mest aktuelle rettighetsspørsmålene for forskere og undervisningsansvarlige. Med dette debattmøte ønsket vi å drøfte dette problemet nærmere, samt klargjøre regelverket i samarbeid med alle involverte institusjoner som skal bidra til å sikre enhver forskers rettighet til sitt verk.
Delta i en spennende debatt som er både viktig for hver enkelt forsker og for Norges fremtid og posisjon i forskning.

Inviterte debattanter:

  • Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk
  • Bjørulf Claussen, professor i samfunnsmedisin, deltar fra Rødt
  • Lill Harriet Sandaune, stortingrepresentant FrP
  • Ingvild Opøien, jurist
  • Programleder: Trude Teige

Etter debattene med inviterte debattanter var det flere innlegg fra gjestene. Det var en meget interessant ordveksling og vi fikk belyst utfordringer knyttet til opphavsrett og forskningsetikk.
Både før og etter debatten ble det servert fingermat og drikke.
Debattkvelden var etter vår mening både faglig og sosialt vellykket og vi vil arrangere en tilsvarende debattkveld i 2017.

 

Til årets medlemsmøte i oktober 2015 hadde vi invitert Eldrid Borgan, bl.a. kjent fra NRK-programmet "Schrödingers katt", til å holde foredraget: "Forskning dissekert: Hva heismusikk og bananskall kan lære oss om verden", et foredrag om god forskning, morsom forskning og riv ruskende gal forskning.

 

Leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad hadde i mai 2014 et eget møte med styret og tillitsvalgte i lokallaget. Der presenterte vi betydningen av våre medlemmers kompetanse og arbeid for Oslo universitetssykehus innen forskning, tekniske og administrative funksjoner og klinisk virksomhet. Vi tok opp utfordringer med lønn- og karriereutvikling, arbeidsforhold og seniorpolitikk. Dette er noe styret og tillitsvalgte har stor fokus på i samarbeid med Forskerforbundet sentralt. Det er meget positivt at Petter Aaslestad og Forskerforbundet sentralt blir mer oppmerksomme på sykehussektoren.

  • Del denne siden: