Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arrangementer

Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus har årlig arrangementer som er relevant for våre medlemmer.

2023

Dagskurs 30. mars: Formidling som funker

Å bli en god formidler handler om å ta bevisste og gjennomtenkte valg når du kommuniserer. Det er noe som alltid funker. Og noe som aldri funker. Dette kurset vil lære deg det viktigste innen retorikk og presentasjonsteknikk, og gi deg verktøy for hvordan du skal bli tydeligere, mer engasjerende og mer overbevisende når du formidler.

Lenke til påmelding: https://crm.forskerforbundet.no/Kurs/Kurs/kursomtale?avdkode=LOK&kukode=23624

2022

Invitation to free talks and lunch

https://www.forskerforbundet.no/om-oss/arrangementer/2022/ffous-lunch/ 

Forskning og utdanning - Status i Nye OUS

Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet ved Oslo Universitetssykehus ønsker å invitere alle som interesserer seg for forskning og utdanning til et møte for å høre om nåværende planer for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Vi har vært så heldige å få lederne av medvirkningsgrupper for forskning og undervisning ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Annetine Staff og Karin C. Lødrup Carlsen, til å presentere. Vi har satt av tid til spørsmål og debatt med salen.

Litteraturhuset 25 april: https://litteraturhuset.no/arkiv/forskning-og-utdanning/

Lenke til hele arrangementet på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zQ9vZyixZKU

2021

Day course August 23rd: Communication that works 

What characterizes a good presentation? How do you make your message targeted and relevant? How do you communicate with confidence and clarity? Rhetoric is the art of influencing and persuasion - and the key to an effective presentation. This course will give you hands-on tools for presentations, both online and regular, and help you become clearer, more structured and more engaging. The course will be delivered as a combination of short lectures and presentation exercises in smaller groups.

Link to registration: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/arrangementer/2021/ffous-communication/

Dagskurs 26. mai: Formidling som funker

Hva er oppskriften på en god presentasjon? Hvordan gjør du budskapet ditt spisset og relevant? Å bli en god formidler handler om å ta bevisste og gjennomtenkte valg når du kommuniserer. Det er noe som alltid funker. Og noe som aldri funker. Retorikk er kunsten å påvirke og overbevise – og nøkkelen til en god presentasjon. Dette kurset vil gi deg verktøy for å bli tydeligere, mer strukturert og mer engasjerende når du formidler. Deltakerne vil være med på flere små, konkrete øvelser i mindre grupper i løpet av dagen.

Lenke til påmelding: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/arrangementer/2021/ffous-formidling/

Working in Norway - Know your rights! April 9th 

Are you a PhD, postdoctoral fellow or researcher working at a university hospital and wonder what rights you have? Sign up for this webinar!

Link to registration: Working in Norway – Know your rights!

2020

Todagers digitalt kurs i retorikk og presentasjonsteknikk 12-13. oktober

På dette intensive todagerskurset vil du lære det grunnleggende innen retorikk og presentasjonsteknikk. Du vil få undervisning, gode tips og veiledning for å kunne nå frem med ditt budskap på en overbevisende og troverdig måte.

Kurset er basert på retorikkens prinsipper om talekunst og viser deg hvordan dette kan brukes i praksis. Deltakerne vil gå gjennom hva som skal til for å planlegge, bygge opp og holde en god presentasjon, både i møter, på små og store scener, og på nett. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser. Du vil få mulighet til å øve på å holde en presentasjon / et innlegg begge dager, og du vil få personlige tilbakemeldinger og veiledning basert på disse.

Målet for kurset er at du skal bli tryggere, tydeligere og få større gjennomslagskraft, og kunne holde korte og fengende presentasjoner på nett.

Lenke til påmelding: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/arrangementer/2020/ffous-retorikk/

Webinar om fast og midlertidig ansettelse 21. september

Hva sier egentlig lovverket om midlertidige ansettelser og hva betyr det at man har krav på fast ansettelse? Advokat Hildur N. Nilssen fra Forskerforbundet informerer om rettigheter til fast ansettelse, hvordan bestemmelse for midlertidig ansettelse skal praktiseres og overgang fra midlertidig til fast ansettelse. I tillegg kommer Jostein Moen, leder for samfunnskontakt ved forskningsinstituttet SINTEF, for å fortelle hvordan de ivaretar sine ansatte. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål.

Link til påmelding: https://www.forskerforbundet.no/om-oss/arrangementer/2020/ffous-ansettelse/

Nasjonal dag for kliniske ernæringsfysiologer 2. september

Kliniske ernæringsfysiologer (kef) er tilsluttet Forskerforbundet, og denne dagen settes fokus på ernæringsfaget og hva kef kan bidra med. Kef er autorisert helsepersonell kvalifisert til å utrede, diagnostisere, forebygge og behandle ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander. Du finner informasjon ved sentrale kantineområder på Rikshospitalet og Ullevål den 2. september!

Mer om kliniske ernæringsfysiologer finnes på https://keff.no/

2019 

WORKING IN NORWAY  Rikshospitalet red auditorium Thursday November 14th at 3-5 pm. Pizza will be served.

Minikurs i overbevisende kommunikasjon:

https://www.forskerforbundet.no/om-oss/arrangementer/2019/overbevisende-kommunikasjon/

2018

Debattmøte om karriereveier for vitenskapelige ansatte:

https://www.forskerforbundet.no/kalender/2018/karriereveier-for-vitenskapelig-ansatte/

Lansering av rapport om midlertidighet:

https://www.forskerforbundet.no/kalender/2018/frokostseminar-om-midlertidig-og-fast-ansettelse-i-helsesektoren/

2017

Debattmøte om usikkerhet i arbeidslivet:

https://www.forskerforbundet.no/kalender/2017/debattmote-usikkerhet-i-arbeidslivet/

2016

Debattmøte om opphavsrett og forskningsetikk:

https://www.forskerforbundet.no/kalender/2016/debattmote-opphavsrett-og-forskningsetikk/

 

For kommende arrangementer ved Forskerforbundet sentralt:

Forskerforbundets kalender for kurs, møter og andre arrangementer.

  • Del denne siden: