Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet for Forskerforbundets lokallag ved Ous er basert på Forskerforbundets arbeidsprogram for 2013-2015.

I likhet med arbeidsprogrammet for Forskerforbundet vil vi på lokalt plan arbeide for:

  • At våre medlemmer skal tilbys konkurransedyktige lønnsvilkår, og for at lønnsnivået skal gjenspeile våre medlemmers kompetanse, ansvar og innsats.
  • Likestilling med hensyn til kjønnsbalanse i vitenskapelige og tekniske administrative toppstillinger.
  • Vi vil jobbe for å redusere bruken av midlertidige ansettelser, og vi vil ha fokus på arbeidsvilkår for forskere med ekstern finansiering.
  • Å opprette flere faste forskerstillinger.
  • Kursing av tillitsvalgte gjennom deltakelse på Forskerforbundets kurstilbud.
  • Å styrke tillitsvalgtapparat i klinikkene.
  • At stipendiater skal gis tilfredsstillende arbeidsforhold og ressurser til gjennomføring av sitt doktorgradsarbeid. De må sikres medvirkning etter lov- og avtaleverk på sin arbeidsplass. Stipendiater som er i svangerskapspermisjon skal ikke sakke akterut med hensyn til lønn.
  • Del denne siden: