Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Oslo Universitetssykehus

Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus (FFOUS) er fagforeningen for deg som studerer eller er ansatt i en vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning. Typiske stillinger er forskere, postdoktorer, stipendiater, ingeniører, teknikere, assistenter, konsulenter, rådgivere, ledere, koordinatorer, medisinske fysikere, kliniske ernæringsfysiologer mm. Forskerforbundet er tilsluttet Unio- hovedorganisasjon og er landets største fag- og interesseorganisasjon.

Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt av Oslo Universitetssykehus (OUS) eller har arbeidsplass ved Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet eller Radiumhospitalet er medlemmer av Forskerforbundets lokallag ved OUS.

Lokallaget ved OUS har omtrent 530 medlemmer.

Lokallaget ledes av et styre som består av leder pluss 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer:

  • Linda Møllersen (leder/foretakstillitsvalgt)
  • Benedicte Stavik
  • Katrine M. Owe
  • Nina C. Løvhøiden 
  • Silje Bovim
  • Lars O. Baumbusch
  • Mohammad Reza Mirlashari

Varamedlemmer:

  • Stephan Frye
  • Lars-Johan V. Valaas
  • Hilde Sundvold